LC 19AR Lawnmower
 1. Vodič
 2. Istaknuti proizvodi
Priručnici i vodiči

Kako postaviti komplet za zgrtanje na Husqvarna kosilicu

Slijedite ovaj vodič za postavljanje kompleta za zgrtanje na svoju Husqvarna kosilicu. Upamtite da su noževi oštri, stoga zaštitite ruke rukavicama i/ili zamotajte noževe debelom krpom.

Vodič za postavljanje kompleta za zgrtanje

 1. Uklonite priključak svjećice
 2. Uklonite kolektor
 3. Preokrenite kosilicu na bok, tako da filter za zrak pokazuje prema gore a prigušivač prema dolje
 4. Olabavite i uklonite vijak noža i razmontirajte nož
 5. Montirajte nož za zgrtanje i pritegnite vijak
 6. Pomoću drvenog bloka zaustavite pomicanje noža
 7. Moment ključem pritegnite i pričvrstite vijak na 70 NM
 8. Spojite utikač za zgrtanje
 9. Ponovo spojite priključak svjećice