Forest
Pravna pitanja

Uslovi korištenja

Opće informacije

Ovu web stranicu i sve pripadajuće pod-stranice, (zajedno „Stranica“) objavljuje i održava Husqvarna AB (publ)/GARDENA GmbH ili kompanije njene grupe, podružnice ili poslovnice (zajedno HUSQVARNA). Vaše korištenje Stranice podložno je zakonski obavezujućem ugovoru između vas i kompanije HUSQVARNA („Ugovor“). Korištenjem Stranice potvrđujete da ste pročitali, razumjeli i pristali na odredbe i uslove te povezane dokumente.

Licenca

Prema odredbama i uslovima utvrđenim u ovom Ugovoru kompanija HUSQVARNA vam daje neisključivo, neprenosivo, ograničeno pravo pristupa, upotrebe i prikaza ove Stranice i materijala koji se nalaze na njoj. Slažete se da ni na koji način nećete prekidati ili pokušati prekinuti rad Lokacije.

HUSQVARNA vas ovlašćuje da pregledate i preuzimate informacije ("Materijale") sa Stranice samo za vašu ličnu, nekomercijalnu upotrebu. Ovo ovlaštenje nije prijenos prava na Materijale i kopije Materijala i podliježe sljedećim ograničenjima: 1) u svim primjercima preuzetih Materijala morate zadržati sve napomene o autorskim pravima i drugim pravima sadržane u Materijalima; 2) ne smijete ni na koji način izmjenjivati Materijale niti ih umnožavati ili javno prikazivati, izvoditi ili distribuirati ili na drugi način koristiti ili ih prenositi u javne ili komercijalne svrhe; i 3) ne smijete prenijeti Materijale drugoj osobi osim ako ih obavijestite o obavezama koje proizlaze iz ovih odredbi i uslova o upotrebi, a oni ih se slože prihvatiti. Slažete se da ćete poštovati sva dodatna ograničenja prikazana na Stranici u skladu s njenim povremenim ažuriranjima. Ova Lokacija zajedno sa svim Materijalima zaštićena je autorskim pravom te zakonima i odredbama sporazuma o autorskom pravu na svjetskom nivou. Slažete se da ćete poštovati sve zakone o autorskim pravima širom svijeta prilikom upotrebe ove Stranice te spriječiti svako neovlašteno umnožavanje Materijala. Kompanija HUSQVARNA vam ne daje nikakvo izričito ni prešutno pravo na osnovu propisa o patentima, dizajnima, zaštitnim znakovima, autorskim pravima ili poslovnim tajnama.

Garancije korisnika

Izjavljujete i garantirate da ćete Stranicu upotrebljavati u skladu s ovim Ugovorom, uključujući zakone i odredbe iz ovog Ugovora te da ćete poštovati sve postojeće i buduće politike i pravila Stranice. Slažete se da Stranicu nećete koristiti da biste: (a) prenosili neželjenu ili nepozvanu komunikaciju; (b) pretvarali se da ste kompanija HUSQVARNA ili neko drugi ili da biste dopustili trećoj strani da se pretvara da je vi; (c) krivotvorili zaglavlja ili na neki drugi način manipulirali identifikatorima kako bi prikrili izvor bilo kojeg sadržaja koji se prenosi putem Stranice; (d) lažno prikazali svoju povezanost s fizičkom ili pravnom osobnom; (e) postupali na način koji negativno utiče na mogućnost drugih korisnika da upotrebljavaju Stranicu; (f) učestvovali u aktivnostima kojima se krše važeći zakoni; (g) objavljivali ili prenosili materijal koji na bilo koji način krši ili narušava prava drugih ili koji je nezakonit, uvredljiv, klevetnički ili vulgaran ili na drugi način neprikladan ili kojim se oglašavaju proizvodi ili usluge ili se nagovara na njihovu uporabu; ili (h) prikupljali ili pohranjivali lične podatke o drugim korisnicima osim ako su vas za to izričito ovlastili ti korisnici.

Privatnost

Informacije o praksama u vezi s privatnosti kompanije HUSQVARNA, o tome kako prikupljamo i kako postupamo s vašim ličnim podacima te kako štitimo vašu privatnost možete pronaći u dijelu Pravila privatnosti kompanije HUSQVARNA. Korištenjem ove Lokacije pristajete na korištenje vaših ličnih podataka u skladu s Pravilima privatnosti kompanije HUSQVARNA.

Promjene

Kompanija HUSQVARNA zadržava pravo, po svom isključivom nahođenju, da izmijeni, modificira, doda ili ukloni bilo koji dio ovog Sporazuma, u cjelini ili djelimično, u bilo kom trenutku i bez prethodnog obavještenja. Promjene u ovom Sporazumu stupaju na snagu nakon objavljivanja na Lokaciji. Ako nastavite koristiti Lokaciju nakon objavljivanja bilo kakve promjene ovog Sporazuma, smatrat će se da ste prihvatili te promjene.

HUSQVARNA neće biti pravno vezana ovim Ugovorom i pridržava sva svoja zakonska prava u vezi s takvim nepoštivanjem. 

Prava intelektualnog vlasništva

Prihvatate i slažete se da sva prava intelektualnog vlasništva (uključujući, ali ne ograničavajući se na, autorsko pravo, patente, znanje i iskustvo, povjerljive informacije, prava na baze podataka i prava na zaštitne znakove i dizajn, registrirane i neregistrirane) na Lokaciji pripadaju kompaniji HUSQVARNA ili njenim davaocima licence. Sav ugled i prava intelektualnog vlasništva koji proizlaze iz upotrebe takvih prava intelektualnog vlasništva koji pripadaju kompaniji HUSQVARNA donose korist kompaniji HUSQVARNA.

Prihvatate i slažete se da nećete, i ništa u ovom Ugovoru ne daje vam pravo da upotrebljavate zaštitne znakove, trgovačke nazive, uslužne znakove, logotipe, nazive domena ili druge prepoznatljive karakteristike marke kompanije HUSQVARNA.

Imajte na umu da se sve informacije, samoinicijativni prijedlozi, ideje ili drugi podnesci neće smatrati povjerljivim već nezaštićenim. Slanjem informacija ili materijala, osim u obliku Izjave o patentu kako je opisano u Politici kompanije Husqvarna o razmatranju samoinicijativnih ideja, dajete kompaniji HUSQVARNA neograničenu, oslobođenu tantijema, neopozivu i svjetsku licencu za upotrebu, umnožavanje, prikaz, izvođenje, izmjenu, prijenos i distribuciju tih materijala ili informacija te se također slažete da kompanija HUSQVARNA može upotrijebiti bilo koju ideju, koncept, znanje i iskustvo ili tehnike koje nam pošaljete u bilo koju svrhu. Za više informacija pogledajte Politiku kompanije HUSQVARNA o razmatranju samoinicijativnih ideja.

Softver

Bilo koji softver koji je dostupan za preuzimanje s ove web stranice („Softver“) autorsko je djelo kompanije HUSQVARNA i/ili njenih dobavljača.

Korištenje softvera regulirano je u odredbama Ugovora o licenci s krajnjim korisnikom, ako postoji, koji prati softver ili je uključen u njega („Ugovor o licenci“). Osim ako drugačije ne proizlazi iz Ugovora o licenci, Softver je dostupan za preuzimanje isključivo za upotrebu od strane krajnjeg korisnika. Svaka reprodukcija ili redistribucija Softvera koja nije u skladu s Ugovorom o licenci može rezultirati građanskim ili krivičnim kaznama.

BEZ OGRANIČAVANJA PRETHODNO NAVEDENOG UMNOŽAVANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI SERVER ILI LOKACIJU RADI DALJE REPRODUKCIJE ILI REDISTRIBUCIJE IZRIČITO JE ZABRANJENO.

SOFTVER JE POD GARANCIJOM, AKO UOPŠTE, ISKLJUČIVO U SKLADU S ODREDBAMA UGOVORA O LICENCI. OSIM AKO JE ZAGARANTOVANO UGOVOROM O LICENCI, KOMPANIJA HUSQVARNA SE OVDJE ODRIČE SVIH GARANCIJA I USLOVA U POGLEDU SOFTVERA, UKLJUČUJUĆI SVIH PREŠUTNIH GARANCIJA I USLOVA UTRŽIVOSTI, POGODNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, PRAVA I NEKRŠENJA.

Web stranice trećih strana

Radi vaše udobnosti, web stranica može sadržavati veze na web stranice na internetu koje su u vlasništvu, na kojima objavljuju i koje održavaju treće strane. Kompanija HUSQVARNA ne nadzire niti pregleda sadržaj takvih stranica trećih strana i kompanija HUSQVARNA ne snosi odgovornost za tačnost ili pouzdanost takvih internetskih stranica trećih strana.

Vanjske veze na Stranicu

Sve veze na Stranicu mora pismeno odobriti kompanija HUSQVARNA osim u slučaju da kompanija HUSQVARNA pristane na poveznice u kojima: (i) veza je samo tekstualna i sadrži samo naziv „HUSQVARNA“ te ne sadrži vlasničke zaštitne znakove kompanije HUSQVARNA ili njenih davalaca licence; (ii) veza „upućuje“ samo na www.husqvarna.com i nijednu dalju podstranicu; (iii) veza, kada je korisnik otvori, prikazuje tu stranicu na cijelom ekranu u potpuno operativnom prozoru pretraživača, a ne unutar „okvira“ na povezanoj web Stranici; i (iv) izgled, položaj i drugi aspekti veze ne dovode u zabludu da su pravna osoba ili njene aktivnosti ili proizvodi povezani s kompanijom HUSQVARNA ili pod njenim pokroviteljstvom niti su takve da bi oštetile ili smanjile ugled povezan s nazivom i zaštitnim znakovima kompanije HUSQVARNA ili njenim Povezanim društvima. Kompanija HUSQVARNA zadržava pravo da po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku povuče taj pristanak na stavljanje veze.

Isključenje implicitnih garancija

Iako se vodila briga da se osigura tačnost informacija i kontinuirana dostupnost ove Stranice, kompanija HUSQVARNA ne preuzima nikakvu odgovornost zbog toga. MATERIJALI MOGU SADRŽAVATI EVENTUALNE TEHNIČKE ILI ŠTAMPARSKE GREŠKE. HUSQVARNA NE GARANTUJE TAČNOST ILI POTPUNOST MATERIJALA ILI POUZDANOST OBJAVLJENIH SAVJETA, MIŠLJENJA, IZJAVA ILI DRUGIH INFORMACIJA PRIKAZANIH ILI DISTRIBUIRANIH NA STRANICI. VI PRIHVATATE DA ĆE SVAKO OSLANJANJE NA SVAKO TAKVO MIŠLJENJE, SAVJET, IZJAVU, MEMORANDUM, ILI INFORMACIJU BITI NA VAŠ VLASTITI RIZIK. SAV SADRŽAJ JE OMOGUĆEN „'KAKAV JESTE“ I „KAKAV JE DOSTUPAN“. KOMPANIJA HUSQVARNA SE IZRIČITO ODRIČE SVIH IZJAVA ILI GARANCIJA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PREŠUTNIH, UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA GARANCIJE UTRŽIVOSTI ILI PODOBNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, NEKRŠENJA ILI U VEZI S RADOM OVE STRANICE ILI NJENIM SADRŽAJEM. KOMPANIJA HUSQVARNA NE GARANTUJE I NE DAJE IZJAVE U VEZI SA SIGURNOŠĆU OVE WEB STRANICE. PRIHVAĆATE DA SE SVE POSLANE INFORMACIJE MOGU PRESRESTI. HUSQVARNA NE GARANTUJE DA INTERNETSKA STRANICA ILI SERVERI KOJI JE ČINE DOSTUPNOM ILI ELEKTRONIČKA KOMUNIKACIJA KOJU ŠALJE KOMPANIJA HUSQVARNA NE SADRŽI VIRUSE ILI DRUGE ŠTETNE ELEMENTE. SVE TAKVE IZJAVE, GARANCIJE I USLOVI ISKLJUČUJU SE OSIM AKO JE ZAKONOM ZABRANJENO NJIHOVO ISKLJUČENJE. TO ISKLJUČENJE PREŠUTNIH GARANCIJA TAKOĐER SE PRIMJENJUJE U POGLEDU STRANICA TREĆIH STRANA.

Informacije koje se objavljuju na web stranici mogu spominjati ili upućivati na proizvode, usluge itd. kompanije HUSQVARNA koje nisu objavljene ili dostupne u vašoj zemlji. Ne može se garantirati tačnost takvih informacija, posebno ako se uzme u obzir da su takve informacije podložne promjenama, posebnim zahtjevima ili dostupnosti, a takva upućivanja ne podrazumijevaju da kompanija HUSQVARNA namjerava objaviti te proizvode, usluge itd. u vašoj zemlji. Obratite se lokalnom ovlaštenom zastupniku za potpune pojedinosti o proizvodima, uslugama itd. koje vam mogu biti dostupne ili se mogu naručiti. Kompanija HUSQVARNA zadržava pravo da po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave mijenja, prilagođava, doda i/ili povuče bilo koji proizvod, uslugu itd.

Ograničenje odgovornosti

KOMPANIJA HUSQVARNA NI U KOM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST ZA BILO KAKVE DIREKTNE, INDIREKTNE, POSLJEDIČNE, KAZNENE, POSEBNE ILI SLUČAJNE ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA ŠTETE ZA GUBITAK POSLOVANJA, UGOVORA, DOBITI, PODATAKA, INFORMACIJA ILI PREKID POSLOVANJA) KOJE SU NASTALE ZBOG UPOTREBE ILI NEMOGUĆNOSTI UPOTREBE OVE STRANICE ILI SADRŽAJA, ILI IZ OVIH ODREDBI ILI SU POVEZANE S NJIMA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA HUSQVARNA UPOZORENA NA MOGUĆNOST TAKVIH ŠTETA. PORED OVDJE NAVEDENIH ODREDBI KOMPANIJA HUSQVARNA NI U KOM SLUČAJU NE SNOSI ODGOVORNOST ZA GREŠKE, NETAČNOSTI, PROPUSTE ILI DRUGE NEDOSTATKE ILI NEPRAVOVREMENOST ILI NEVJERODOSTOJNOST BILO KAKVIH INFORMACIJA NAVEDENIH NA OVOJ STRANICI. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI TAKOĐER SE PRIMJENJUJE NA STRANICE TREĆIH STRANA.

Izjava o sudskoj nadležnosti

Ovu Lokacijom kontrolira, njome upravlja i administrira kompanija HUSQVARNA iz svog ureda u Švedskoj. Kompanija HUSQVARNA ne tvrdi da su materijali na ovoj Stranici prikladni ili dostupni za upotrebu na drugim lokacijama izvan Švedske. Zabranjen je pristup Stranici iz područja u kojima je sadržaj Stranice nezakonit. Ako ovoj Stranici pristupate s lokacije izvan Švedske, snosite odgovornost za poštovanje svih lokalnih zakona. Ovaj je Ugovor podložan zakonima Kraljevine Švedske pri čemu se ne stavlja na snagu sukob zakona. Okružni sud u Stockholmu ima isključivu nadležnost kao prvostepeni sud u svim sporovima koji proizlaze iz ovog Ugovora.

Posljednji put ažurirano 14. januar 2022. godine.