Priručnici i vodiči

Kako zamijeniti ulje u Husqvarna kosilici

Zamijenite ulje nakon svakih 25 sati rada ili nakon svake sezone. Možda ćete ulje morati mijenjati i češće u prašnjavim i prljavim uvslovima rada. Ulje se može iscijediti na dva načina prikazana u ovom videozapisu.

Prije prevrtanja kosilice za cijeđenje ulja, ispraznite spremnik za gorivo tako što ćete držati motor pokrenutim dok se spremnik ne isprazni.

Kako promijeniti ulje pomoću pumpe za ulje

 1. Odvojite žicu svjećice od svjećice i postavite žicu na mjesto gdje ne može doći u dodir s utikačem
 2. Skinite poklopac/štapić mjerenje ulja u motoru; odložite sa strane na čistu površinu
 3. Ispraznite ulje pomoću pumpe. Očistite nastavak za usta kada završite kako biste izbjegli prolijevanje ulja
 4. Pomoću štapića za mjerenje provjerite je li uklonjeno sve ulje
 5. Dopunite ulje u skladu s vrstom i količinom ulja navedenom u korisničkom priručniku
 6. Štapićem za mjerenje nivoa ulja provjerite je li količina ulja ispravna

Kako promijeniti ulje naginjanjem kosilice

 1. Ispraznite spremnik za gorivo pokretanjem kosilice dok ne potroši sve gorivo
 2. Odvojite žicu svjećice od svjećice i postavite žicu na mjesto gdje ne može doći u dodir s utikačem
 3. Skinite poklopac/štapić mjerenje ulja u motoru; odložite sa strane na čistu površinu
 4. Stavite posudu na odgovarajuću udaljenost od kosilice
 5. Nagnite kosilicu prema posudi tako da zračni filter bude najviša tačka
 6. Očistite prosuto ulje
 7. Štapićem za mjerenje nivoa ulja provjerite je li uklonjeno sve ulje
 8. Dopunite ulje u skladu s vrstom i količinom ulja navedenom u korisničkom priručniku
 9. Štapićem za mjerenje nivoa ulja provjerite je li količina ulja ispravna