O šumi

  • 560XP
    O šumi

    Briga o drveću i očuvanje prirode - prirodan dio savremenog šumarstva

    Šuma je previše dragocjena da se o njoj ne razmišlja godinama unaprijed. Zbog ovog razloga, briga o drveću i očuvanje prirode ne samo da treba da budu – nego i moraju – da budu dio savremenog šumarstva.