Priručnici i vodiči

Kako kontrolisati slamu na travnjacima

Slama može vaš travnjak učiniti manje izdržljivim, nedovoljno jakim za sportove i ostale aktivnosti – a u najgorem mogućem scenariju – vaš travnjak može uvenuti i umrijeti. Evo savjeta iz kompanije Husqvarna o uklanjanju slame i alatima za uklanjanje slame poput prozračivača.

Slama je sloj mrtvog biljnog materijala koji se razvija između zone zelene vegetacije i površine tla. Ako je vaš travnjak star deset godina, najvjerovatnije već imate sloj slame debljine 30-40 milimetara.

Odakle dolazi slama?

Slama se razvija na vašem travnjaku kada se organski ostaci proizvode brže nego što se mogu razgraditi. To se događa iz više razloga. Neki od najčešćih uzroka su:

  1. Prevelika gustoća travnjaka koja je uzrokovana modernim i super efikasnim vrstama trave
  2. Niska biološka aktivnost zbog tla siromašnog hranjivim tvarima s niskim nivoom humusa u sloju trave
  3. Prenizak nivo pH, često uzrokovan upotrebom gnojiva visoke kiselosti
  4. Prevelike količine trave – veće nego što mikroživot može da podnese – obično uzrokovane prekomjernim gnojenjem
Scarifier S 500 PRO

Kada je slama problem?

Tanak sloj slame može imati povoljan uticaj na vaš travnjak, pružajući mu izolaciju i otpornost. Ali ako sloj slame premaši 5 milimetara, funkcija trave s mijenja. Kao se pogoršava propusnost vode, korijenje raste bliže površini a masa korijena i razmjena kisika se smanjuju. Zbog toga trava postaje manje izdržljiva i više ne može izdržati sportske i druge aktivnosti. Povećava se rizik da trava uvene, a neki tipovi trave ne mogu opstati.

Pogodnosti uklanjanja slame

Uklanjanje slame travnjaku daje bolju razmjenu kisika, veću gustoću, bolju propusnost vode, manje korova i smanjen rizik od pojave bolesti. Ovo travu čini mnogo izdržljivijom, jer raste masa korijena i korijenje raste dublje.

Kada se riješiti slame?

Ako živite u dijelu svijeta u kojem se mijenjaju godišnja doba, uklanjanje slame najbolje je obaviti u kasno proljeće ili ranu jesen, kada trava dobro raste. Izbjegavajte uklanjanje slame u rano proljeće ili tokom sušnih perioda jer je tada mikroživot intenzivan i nezaštićeno korijenje ima veći rizik od isušivanja.

Uklanjanje slame

Prije nego što počnete s uklanjanjem slame ili prozračivanjem, pokosite travu i pokupite ostatke od košenja. Tada odaberite mašinu ili alate koji najbolje odgovaraju vašem tipu travnjaka. Za travnate površine manje od 5.000 kvadratnih metara, gotovo uvijek se koristi prozračivač sa ili bez sakupljača. Za veće travnate površine koristite prozračivač koji se vuče kao prikolica. Oni obično imaju direktne, integrirane sakupljače.

Oštrice s mlatilicama i zupci s oprugama

Prozračivač može biti opremljen oštricama s mlatilicama, koje učinkovito uklanjaju slamu. Njihove rotirajuće oštrice ne bi trebale ulaziti u tlo dublje od 1 do 2 milimetra, tako da ne oštećuju travu. Na osjetljivim područjima, poput ukrasnih travnjaka, možete koristiti nježniju metodu sa zupcima s oprugama, koji također ne bi trebali ulaziti u tlo dublje od 1 do 2 milimetra. Učinak je slabiji s oštricama s mlatilicama.

Delta oštrice

Delta oštrice trebate koristiti za rezanje bočnog korijenja trave kako bi se efikasno borili protiv širokolisnog korova. Ovi noževi ne trebaju dublje u tlo od 7-10 centimetara, ali su veoma efikasni. U toplijim zemljama, skarificiranje delta oštricama je važan način za poboljšavanje efekta zalijevanja. Ono osigurava da voda prodire do korijenja trave.

Delta Blade Reel

Nakon prozračivanja

Kad završite s razrahljivanjem travnjaka, uklonite pokupljeni materijal. Možete ga i kompostirati iako će mu trebati više vremena da se razgradi nego ostali biološki otpaci, ili ga možete ostaviti na mjesto sakupljanja otpada u dvorištu. Tada bi za najbolje rezultate trebalo gnojiti, dohraniti i zaliti travnjak.