Priručnici i vodiči

Kako naoštriti nož za travu

Nož za travu se koristi za košenje deblje, gušće trave kada trimer za travu ima najlonsku liniju za rezanje koja ne može obaviti posao. Nož za travu jednako kosi travu radi bržeg i efikasnijeg rezanja. U ovom kratkom videozapisu pogledajte kako oštriti i održavati nož za travu.