Service Photos

Šta pokriva Husqvarna garancijski servis?

Husqvarna garancijski servis pokriva greške u materijalu ili izradi pri normalnoj upotrebi tokom garancijskog roka. U garancijskom periodu Husqvarna će besplatno popraviti ili zamijeniti proizvode ili dijelove proizvoda koji se pokažu neispravnim zbog neprimjerenog materijala ili izrade, uz uobičajenu upotrebu i održavanje.

Catalogue 2015 News CLG MASTER
Kako dobiti Husqvarna garancijski servis
Ako trebate garantni servis, odmah prestanite koristiti proizvod i vratite cijeli komplet bilo zastupniku od kojeg ste ga kupili ili ovlaštenom servisnom centru kompanije Husqvarna kojeg preporučuje vaš zastupnik.
Automower Service
Uslovi
Vraćeni proizvod mora biti popraćen pouzdanim dokazom o kupovini, uključujući ispunjen garantni list, račun ili priznanicu s datumom kupovine, brojem modela, serijskim brojem te imenom i adresom zastupnika.
Automower Connect 435X AWD
Informacije dostupne na mreži
Podaci o vašoj kupovini mogu se pronaći i na mreži ako je proizvod registrovan. Ipak, registrovani proizvodi i dalje moraju biti popraćeni pouzdanim dokazom o kupovini.
Chainsaw 560 XP
Registracija
Husqvarna preporučuje svim kupcima da registruju kupljene proizvode na mreži. Alternativno, možete uputiti svog ovlaštenog trgovca kompanije Husqvarna da registruje proizvod na mjestu kupovine.
Registrirajte svoj proizvod
Service Handheld
Ne-garantni servis
Ako kompanija Husqvarna ili ovlašteni zastupnici kompanije Husqvarna utvrde da kvar ili oštećenje nisu pokriveni pravnom garancijom, ovlašteni zastupnik popravit će proizvod sa svojim opsežnim znanjem i originalnim dijelovima te će naplatiti uslugu popravka.