Park
Proizvodi i inovacije

Vještačka inteligencija pomaže gradovima u zaštiti zelenih površina

HUGSI (Husqvarna Urban Green Space Index (Indeks urbanih zelenih površina)) je satelitsko rješenje koje pokreće vještačka inteligencija koje kvantificira zelenilo gradova širom svijeta gledajući njihove zelene površine odozgo. Ambicija je pomoći u zaštiti i poboljšanju rasta, kao i održavanju zelenih površina u urbanim područjima.

Zelene površine su pluća gradova. Poboljšanje kvaliteta zraka i pomoć u upravljanju poplavama i kišnicom. Doprinos fizičkom i psihičkom zdravlju građana. Kako se urbanizacija nastavlja, važno je pratiti omjer između sivih i zelenih površina u gradovima i oko njih.

Zaštita zelenih površina i poboljšanje učinkovitosti

Primjenom računarskog vida i tehnika dubokog učenja na satelitske slike, HUGSI daje uvid u trenutno stanje i historijski razvoj vegetacije i okolnog okoliša u urbanim područjima. To omogućuje da se sazna koliko su gradovi zapravo zeleni, te da li denzifikacija smanjuje količinu urbanih zelenih površina.

Saznajte više o HUGSI-u i urbanim zelenim površinama na vezi ispod.