Brushcutter 336 RK grass blade close up
  1. Vodič
  2. Preporučeni proizvodi
Priručnici i vodiči

Kako promijeniti oštricu za travu na vašem čistaču šikare

Prelazak s flaksa na oštricu za travu na vašem Husqvarna čistaču šikare je jednostavan; sve što treba da uradite jeste da slijedite ove jednostavne korake. Ako mijenjate glavu trimera na otvorenom, osigurajte da to bude na mjestu na kojem možete lako vidjeti mali alat ili maticu, u slučaju da ih ispustite.

Vodič korak po korak za zamjenu oštrice za travu

  1. Uklonite glavu trimera postavljanjem klina za zaključavanje u malu glavu na stražnjoj strani zupčanika. Okrećite glavu trimera dok ne ulegne u mjesto.
  2. Skinite glavu trimera okretanjem u smjeru kretanja kazaljki na satu
  3. Postavite oštricu za travu na disk pogona
  4. Postavite podupirač na oštricu za travu
  5. Postavite potpornu prirubnicu na podupirač
  6. Pričvrstite sigurnosnu maticu okrećući je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu
  7. Zabravni zatik još jednom umetnite u otvor na drugoj strani glave zupčanika. Pomoću nasadnog ključa zategnite sigurnosnu maticu okrećući je u smjeru suprotnom od kazaljke na satu.