Priručnici i vodiči

Kako pokrenuti benzinski obrezivač

Za pokretanje Husqvarna benzinskog obrezivača slijedite jednostavnu proceduru navedenu u ovoj videozapisu. Prvo napunite karburator pritiskajući svjećicu pet puta, aktivirajući čok i povlačeći kabal pokretača dok se motor ne upali. Deaktivirajte čok dok se motor ne zaustavi i ponovo povucite kabal ponovo dok se motor ne upali. Procedura pokretanja obrezivača. Husqvarna obrezivač se jednostavno pokreće ako slijedite ovu proceduru.