chain tension x-cut 1
  1. Instruktionsvideo
  2. Guide
  3. Motorsågskedjor
Instruktioner och guider

Spänna kedjan på en Husqvarna-motorsåg

Ju mer du använder en sågkedja desto längre blir den. En otillräckligt spänd sågkedja kan resultera i sågkedjeavhopp vilket kan orsaka allvarliga skador, till och med dödsfall. Det är därför viktigt att man justerar kedjan regelbundet för att få bort slacket. Kontrollera kedjespänningen varje gång du tankar. OBS! En ny sågkedja har en inkörningsperiod då man bör kontrollera sågkedjespänningen oftare.

Guide till att spänna motorsågens kedja

  1. Avaktivera kedjebromsen
  2. Lossa svärdsmuttrarna som håller kopplingskåpan på plats – använd kombinyckeln
  3. Lyft upp svärdsspetsen och sträck kedjan genom att dra åt sågkedjesträckarskruven medurs med hjälp av kombinyckeln. Sträck kedjan ända tills den inte hänger slak på svärdets undersida. Kontrollera att sågkedjan lätt kan dras runt för hand och att den inte hänger ner på svärdets undersida
  4. Använd kombinyckeln för att dra åt svärdsmuttrarna igen