Forest
Legal

Husqvarna Returinstruktioner

Följ den process som beskrivs i dessa returinstruktioner om du vill returnera varor under den lagstadgade ångerperioden eller under en period på 30 dagar från det att du mottagit varorna från oss om denna period är längre.

Rättigheterna enligt dessa Returinstruktioner är utöver dina lagstadgade rättigheter i fråga om defekter. Dessa lagstadgade rättigheter begränsas inte av dessa returinstruktioner.

1. Vänligen returnera varorna kompletta, intakta och utan skador i originalförsäljningsförpackningen (om möjligt) tillsammans med eventuella instruktioner och - om möjligt - med en oskadad försegling. Om dessa krav inte uppfylls kan returen avvisas. Alternativt kan vi kräva ersättning för eventuell värdeförlust som uppstått, i den mån värdeförlusten beror på hantering av varorna som inte var nödvändig för att testa varornas skick, egenskaper och funktion.

2. Fyll i returformuläret på [return form] korrekt och fullständigt eller kontakta Husqvarnas kundtjänst.

3. Du får sedan en bekräftelse via e-post med returinstruktioner för att returnera eller skicka tillbaka varorna.

4. Använd om möjligt originalförpackningen för att packa varorna. Varor som köpts som en uppsättning måste också returneras som en uppsättning.

5. Du kan, enligt ditt val, antingen (a) returnera varorna kostnadsfritt till en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare eller (b) returnera dem till oss och betala returkostnaderna: 

a. Returnering utan kostnad genom att lämna varorna hos en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare.

(i) Du kan returnera varorna till en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare, som vidarebefordrar varorna till oss. Vi kommer att ange den Husqvarna-återförsäljare till vilken du kan returnera varorna via e-post. Om du vill veta vilka andra Husqvarna-återförsäljare som du kan returnera varorna till kan du kontakta Husqvarnas kundtjänst.

(ii) Returneringen till oss via den auktoriserade Husqvarna-återförsäljaren är kostnadsfri för Dig med undantag för Dina eventuella kostnader för transport av varorna till den auktoriserade Husqvarna-återförsäljaren.

(iii) Visa återförsäljaren kopian av orderbekräftelsen och den ifyllda returblanketten för returen och överlämna dem till återförsäljaren på dennes begäran

(iv) I händelse av återbetalning kommer denna att ske inom 14 dagar från den dag då du informerade oss om ditt beslut att frånträda avtalet, förutsatt att vi inte kan behandla återbetalningen tidigare än från och med det datum då den auktoriserade Husqvarna-återförsäljaren tog emot varorna (vilket bekräftats till oss av Husqvarna-återförsäljaren) eller det datum då du har lämnat bevis för att du har returnerat varorna till Husqvarna-återförsäljaren, beroende på vilket datum som kommer tidigast. För återbetalningen kommer vi att använda samma betalningsmetod som Du använde för att betala Dina produkter.

b. Returer vid leverans via returfrakt:

(i) Om Du inte vill returnera varorna till en av våra återförsäljare, vänligen kontakta Husqvarnas kundtjänst. Husqvarnas kundsupport kommer att skicka returinstruktioner via e-post.

(ii) Du kommer att stå för fraktkostnaderna.

(iii) Länken till returetiketten kommer att skickas till Dig via e-post. Du kan också begära returetiketten från Husqvarnas kundtjänst

(iv) Placera den ifyllda returblanketten och en kopia av din orderbekräftelse tillsammans med varorna i (original)förpackningen.

(v) Fäst returetiketten på utsidan av paketet så att paketet skickas till rätt mottagare. Alternativt kan du lämna in paketet i en paketeringsbutik eller packstation hos den paketleverantör som Husqvarnas kundtjänst har angett. Behåll det utfärdade returkvittot till slutet av returprocessen.
(vi) I händelse av återbetalning kommer denna att ske inom 14 dagar från den dag då du informerade oss om ditt beslut att häva avtalet, förutsatt att vi inte kan behandla återbetalningen tidigare än från och med det datum då Husqvarna mottog varorna eller det datum då du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är det tidigaste datumet. För återbetalningen kommer vi att använda samma betalningsmetod som Du använde för att betala Dina produkter.

Du kan kontakta Husqvarnas kundtjänst på: neuvonta@husqvarnagroup.com