Forest
Legal

Företagsinformation

Oy Husqvarna Ab
PL 29, FI-01511 Vantaa
Telefon: +358 92472220
Email: kyselyt@husqvarnagroup.com

Operatör av nätbutiken
Husqvarna Direct AB (publ)
c/o Husqvarna AB
Drottninggatan 2
561 82 Huskvarna

Kontakta kundtjänst:
online-shop@husqvarnagroup.com

Auktoriserad representant: Hans-Joachim Endress
Registrerad i: Stockholm, Sverige under numret 559170-2609
Momsreg.- ID (OSS): SE559170260901
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning online (OS), som du hittar här: https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i ett tvistlösningsförfarande i konsumenternas skiljenämnder.
Upphovsrätt: Alla artiklar och bilder på husqvarna.com är upphovsrättsligt skyddade och får inte reproduceras, återanvändas eller användas i kommersiellt syfte. 
Alla överträdelser är straffbara. Alla rättigheter, inklusive översättningar, är förbehållna. Reproduktioner av alla slag är endast tillåtna med skriftligt tillstånd från Husqvarna. Vi tar inget ansvar för oönskade manuskript, databärare och bilder, illustrationer och foton.

©03/2023 Husqvarna Oy, Vantaa