Forest
Legal

FÖRSÄLJNINGSVILLKOR FÖR HUSQVARNA E-STORE

1. INTRODUKTION

1.1 Dessa försäljningsvillkor för Husqvarnas e-butik ("villkoren") anger de särskilda villkor som gäller för leverans av produkter, inklusive tillbehör och reservdelar, ("produkter") och/eller tjänster ("tjänster") som beställs av konsumenter ("du", "Din") från Husqvarna Direct AB, organisationsnummer 559170-2609 med säte i Huskvarna, Sverige och med adress c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Sverige ("Husqvarna", "Vi", "Oss") via Husqvarna.fi ("e-butiken") för leverans i Finland. 
För närvarande levererar vi endast till det finska fastlandet. Tyvärr levererar vi inte till Åland.

1.2 e-Store är en webbplats som ägs av Husqvarna.

1.3 Du får endast göra beställningar i e-butiken om du agerar som konsument, det vill säga som en fysisk person som ingår en rättslig transaktion för ändamål som huvudsakligen ligger utanför din handel, affärsverksamhet eller ditt yrke.

1.4 Villkoren gäller för alla avtal om Husqvarnas försäljning av produkter och/eller tjänster till dig via e-butiken. Du uppmanas att noggrant läsa dessa villkor innan du beställer produkter och/eller tjänster. Genom att kryssa i rutan "Jag godkänner" i kassaprocessen och därefter skicka in beställningen godkänner du och samtycker till att vara bunden av dessa villkor. Dessa villkor finns på finska och svenska. Kontrollera att du har läst och förstått villkoren innan du gör din beställning. Andra villkor och policyer som finns i e-butiken, t.ex. användarvillkor (https://www.husqvarna.com/fi-sv/anvandningsvillkor/) och cookiepolicy (https://www.husqvarna.com/fi-sv/cookies/), är också tillämpliga på din användning av e-butiken. Se Husqvarnas integritetsmeddelande (https://privacyportal.husqvarnagroup.com/se/) för information om användningen av de insamlade personuppgifterna.

1.5 Husqvarna förbehåller sig rätten att ändra villkoren när som helst utan föregående meddelande genom att Husqvarna lägger ut en ny version i e-butiken. De villkor som gäller vid den tidpunkt då du gör din beställning kommer att styra ditt köp av produkter och/eller tjänster. En sådan ändring kommer således endast att ha effekt på framtida beställningar av produkter och/eller tjänster som Du lämnar in efter att de ändrade villkoren har meddelats i e-butiken. Behåll en kopia av dessa villkor eftersom Husqvarna inte lagrar texten till det avtal som ingåtts med dig. Du kommer därför inte att ha tillgång till avtalets innehåll.

1.6 Genom att acceptera dessa villkor bekräftar du att du är minst 18 år gammal för att kunna ingå ett bindande avtal med Husqvarna.

2. BESTÄLLNING AV PRODUKTER OCH TJÄNSTER

2.1 Produkterna och tjänsterna beställs och avtalet ingås i enlighet med följande process:
(a) Produkterna och tjänsterna, inklusive deras specifikationer, finns på produkt- och tjänstesidan/-sidorna i e-butiken. Presentationen av produkterna och tjänsterna är i princip inte ett juridiskt bindande erbjudande om att ingå ett köpeavtal, utan en icke-bindande online-katalog. 
(b) När du har valt produkten och/eller tjänsterna och lagt dem i kundvagnen får du en översikt över produkterna och tjänsterna i kundvagnen. Du går sedan vidare till kassan där du hittar en sammanfattning av innehållet i din varukorg, fraktkostnader, eventuella rabatter, det totala priset och den inkluderade momsen. Genom att klicka på knappen "Fortsätt till leverans" kommer du att bli ombedd att lämna information om dig och din beställning, t.ex. namn, adress, e-postadress och telefonnummer. Du kommer också att bli ombedd att välja det leveransalternativ som du föredrar. Genom att klicka på knappen "Fortsätt till betalning" kommer du att ombes att välja betalningsmetod och måste godkänna dessa villkor innan du kan lägga din beställning. Du kan välja att kryssa i rutan "Jag vill ta emot nyhetsbrev" för att godkänna marknadsföring. 
(c) Innan du gör din beställning genom att klicka på knappen "Beställning med betalningsskyldighet" får du möjlighet att granska ditt val, kontrollera totalpriset och korrigera eventuella fel.
(d) När du har gjort din beställning får du en automatisk kvittobekräftelse via e-post med uppgifter om de produkter och/eller tjänster du har beställt ("kvittobekräftelse"). Kvittobekräftelsen är dock inte ett godkännande av din beställning från Husqvarnas sida.
(e) Husqvarna strävar efter att leverera alla beställda produkter och tjänster, men Husqvarna har rätt att inte acceptera din beställning av någon anledning, inklusive om produkterna är slut i lager. Om en produkt och/eller tjänst i din beställning inte finns i lager vid tidpunkten för din beställning (även om den beställda kvantiteten endast delvis finns i lager), men förväntas återkomma i lager, kommer Husqvarna att kontakta dig på följande sätt:
Husqvarna kommer att avböja din beställning via e-post med ett ändrat erbjudande om produkterna (i) i den tillgängliga reducerade kvantiteten eller (ii) med ett ändrat leveransdatum. Du kan acceptera eller avvisa den ändrade beställningen via e-post neuvonta@husqvarnagroup.com inom den tidsfrist som anges i det ändrade erbjudandet. Om Du avvisar eller inte i tid accepterar alternativen enligt avsnitt 2.1(e)kommer Husqvarna att bekräfta att hela beställningen har avvisats och återbetala eventuella redan gjorda betalningar.

2.2 Avtalet mellan dig och Husqvarna kommer att ingås när du får ett e-postmeddelande där Husqvarna har accepterat din beställning ("orderaccept") eller om du accepterar Husqvarnas ändrade erbjudande enligt avsnitt 2.1(e). Om Du väljer en betalningsmetod som orsakar en omedelbar debitering av Ditt bankkonto (omedelbar banköverföring, PayPal eller betalkort), ingås avtalet vid debiteringen av Ditt bankkonto eller vid mottagandet av Order Acceptance, beroende på vilket som inträffar först. Orderacceptet kommer att innehålla ordernumret samt alla kontraktsdetaljer, dessa villkor och, i förekommande fall, villkoren för den kommersiella garantin. 

3. LEVERANS AV PRODUKTER OCH TILLHANDAHÅLLANDE AV TJÄNSTER

3.1 Beroende på vilket eller vilka leveransalternativ som är tillgängliga i kassaprocessen kommer Husqvarna att ordna leverans av Produkterna till Dig genom att använda det leveransalternativ som Du har valt i kassaprocessen. Produkterna kommer att levereras inom den leveranstid som anges i beställningsprocessen och som bekräftas i orderacceptet. Du kommer att få ett e-postmeddelande med information om leveransen när beställningen har skickats. Vid hemleverans kommer leveransen att utföras av Husqvarnas underleverantörer (t.ex. återförsäljare och/eller transportpartners) och Du kan få information om leveransen av Produkterna direkt från dessa underleverantörer. Vid click and collect levererar Husqvarna produkterna till den återförsäljare som du valt. Återförsäljaren kommer att kontakta dig inom den leveranstid som anges i beställningsprocessen och som bekräftas i orderacceptet när produkterna är redo att hämtas. Om du inte hämtar de produkter som är klara för avhämtning inom tre veckor efter meddelandet skickar Husqvarna eller återförsäljaren en påminnelse till dig med en rimlig tidsfrist för avhämtning. Om denna period har löpt ut utan resultat har Husqvarna rätt att häva avtalet och returnera produkterna till e-butiken.

3.2 För beställningar som avser avtal om försäljning av produkter som omfattar tjänster som är kopplade till leveransen av produkter (t.ex. installationstjänster som beställs samtidigt med de produkter som ska installeras) samt för beställningar som avser enbart leverans av tjänster gäller följande tilläggsvillkor:
(a) Tjänsterna kommer att utföras av oss eller av en underleverantör som utsetts av oss (inklusive t.ex. en av våra återförsäljare) med rimlig omsorg och noggrannhet som kan förväntas av en professionell tjänsteleverantör i enlighet med och med förbehåll för specifikationerna för tjänsterna och alla andra krav, begränsningar eller kvalifikationer i samband med tjänsterna som meddelas i vår e-butik;
(b) Vi eller vår underleverantör kommer att kontakta dig för att diskutera det beräknade datumet och tiden för utförandet av tjänsterna, och
(c) Om du begär ytterligare tjänster eller produkter från underleverantören som inte omfattas av det avtal som vi har ingått med dig via e-butiken, kommer avtalet om sådana ytterligare tjänster eller produkter att vara ett avtal mellan dig och underleverantören och vi ska inte ha något ansvar i samband med ett sådant avtal.

.3 Om Du skulle vara i dröjsmål med att acceptera leverans av produkter eller tillhandahållande av tjänster eller om Du skulle bryta mot andra väsentliga förpliktelser som Du är skyldig att uppfylla, har Husqvarna rätt att, utan att det påverkar dess övriga rättigheter, (i) i rimlig utsträckning lagra produkterna på Din risk och bekostnad, eller (ii) häva avtalet i enlighet med de lagstadgade bestämmelserna. 

4. PRISER, LEVERANSKOSTNADER OCH BETALNING

4.1 De priser som gäller för de beställda produkterna och tjänsterna anges i e-butiken, vilket bekräftas i orderbekräftelsen. Alla priser i e-butiken anges i euro, inklusive moms men exklusive fraktkostnader. Dessa läggs till priset för Produkterna och tjänsterna och specificeras i beställningsprocessen och Order Acceptance. 

4.2 Även om Husqvarna försöker se till att alla priser i e-butiken är korrekta kan fel uppstå (t.ex. av tekniska skäl, såsom nätverksfel, fel i överföringen osv.). Beroende på när Husqvarna upptäcker felet i priset på de produkter och/eller tjänster som du har beställt kommer Husqvarna att (i) avvisa beställningen eller förklara avtalet ogiltigt och meddela dig om detta avvisande eller undvikande eller (ii) ge dig möjlighet att bekräfta din beställning till det korrekta priset.

4.3 Husqvarna förbehåller sig rätten att när som helst och utan förvarning ändra produkterna och/eller priserna för tjänster, men sådana ändringar gäller inte för produkter och tjänster för vilka ett avtal redan har ingåtts.

4.4 Tillgängliga betalningsmetoder presenteras för ditt val i e-butiken i början av beställningsprocessen. Adyen N.V. ("Adyen"), ett företag som är registrerat hos den nederländska handelskammaren med nummer 34259528 och som är baserat på Simon Carmiggeltstraat 6-50, 1011 DJ i Amsterdam, Nederländerna, hanterar transaktionerna med hjälp av säker kryptering och i enlighet med strikta bankstandarder. Mer information finns på https://www.adyen.com/home.

4.5 Genom att skicka in en beställning via e-butiken bekräftar du att de betalningsuppgifter som anges i din beställning är giltiga och korrekta och att du är behörig att använda kredit- eller betalkortet för betalningen.

4.6 Eventuell återbetalning kommer att ske genom samma betalningsmetod som du använde för att betala dina produkter med. 

5. ANVISNINGAR OM KONSUMENTERS ÅNGERRÄTT OCH MALL FÖR ÅNGERBLANKETT 

5.1 Som konsument har du en lagstadgad ångerrätt. Nedan får du information om din ångerrätt:

5.2 Anvisningar om ångerrätt

Rätt till ångerrätt

Du har rätt att frånträda avtalet inom 14 dagar utan att ange några skäl.

För beställningar som avser försäljning av produkter (inklusive avtal som omfattar tjänster som är kopplade till leveransen av produkter, t.ex. installationstjänster som beställs samtidigt med de produkter som ska installeras), löper ångerfristen ut efter 14 dagar från den dag då du, eller en tredje part som inte är transportör och som du angett, får fysisk besittning av den sista varan.
För beställningar som avser tillhandahållande av tjänster (inklusive installationstjänster som inte beställs samtidigt med de produkter som ska installeras) är ångerfristen 14 dagar från dagen för avtalets ingående.
För beställningar som avser tillhandahållande av tjänster (inklusive installationstjänster som inte beställs samtidigt med de produkter som ska installeras) får Du inte längre utöva ångerrätten efter att tjänsten har utförts fullt ut, om utförandet har påbörjats före ångerfristens utgång med Ditt föregående uttryckliga samtycke, och med en förhandsbekräftelse om att Du kommer att förlora Din ångerrätt när kontraktet har utförts fullt ut.
För att utöva din ångerrätt måste du informera Husqvarna Direct AB, c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Sverige, e-post: neuvonta@husqvarnagroup.com om ditt beslut att frånträda avtalet genom ett otvetydigt uttalande (t.ex. ett brev som skickas med post eller e-post). Du kan använda den bifogade förlagan till ångerblankett, men det är inte obligatoriskt.

För att uppfylla ångerfristen räcker det att du skickar ditt meddelande om att du utnyttjar din ångerrätt innan ångerfristen har löpt ut. 
Effekter av abstinens

Om Du ångrar detta avtal ska vi återbetala Dig alla betalningar som vi mottagit från Dig, inklusive leveranskostnaderna (med undantag för de extra kostnader som uppstår till följd av att Du valt en annan typ av leverans än den billigaste typen av standardleverans som erbjuds av oss), utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter inte senare än 14 dagar från den dag då vi informeras om Ditt beslut att ångra detta avtal. Vi kommer att genomföra en sådan återbetalning med samma betalningsmedel som du använde för den ursprungliga transaktionen, om du inte uttryckligen har kommit överens om något annat; i vilket fall som helst kommer du inte att ådra dig några avgifter till följd av en sådan återbetalning. Vi kan hålla inne återbetalningen tills vi har fått tillbaka varorna eller tills du har lämnat bevis på att du har skickat tillbaka varorna, beroende på vilket som är det tidigaste.

Du ska skicka tillbaka varorna eller överlämna dem till oss utan onödigt dröjsmål och under alla omständigheter senast 14 dagar från den dag då du meddelar oss att du frånträder detta avtal. Tidsfristen är uppfylld om Du skickar tillbaka varorna innan perioden på 14 dagar har löpt ut.

Du måste stå för den direkta kostnaden för att returnera varorna. 

Du är endast ansvarig för varornas minskade värde till följd av annan hantering än den som är nödvändig för att fastställa varornas art, egenskaper och funktion.
För beställningar som avser avtal om försäljning av produkter som omfattar tjänster som är kopplade till leveransen av produkter (t.ex. installationstjänster som beställs samtidigt med de produkter som ska installeras) samt för beställningar som endast avser leverans av tjänster (inklusive installationstjänster som inte beställs samtidigt med de produkter som ska installeras) gäller följande om ångerrätten inte är utesluten eftersom villkoren för att utesluta den inte är uppfyllda: Om Du begärde att utförandet av tjänsterna ska påbörjas under ångerfristen ska Du ersätta oss med ett rimligt belopp som står i proportion till de tjänster som redan har tillhandahållits fram till den tidpunkt då Du informerar oss om utövandet av ångerrätten avseende detta avtal i jämförelse med den fulla omfattningen av tjänsterna som föreskrivs i avtalet.

5.3 Blankett för återkallelse av en modell
För att utöva din ångerrätt kan du använda följande mall för ångerformulär, men det är inte obligatoriskt.
Blankett för återkallelse av en modell
(Fyll i och skicka tillbaka den här blanketten endast om du vill häva avtalet) 
 Till Husqvarna Direct AB, Drottninggatan 2, 561 82, neuvonta@husqvarnagroup.com,
 Jag/vi (*) meddelar härmed att jag/vi (*) frånträder mitt/dit (*) avtal om försäljning av följande produkter (*)/utförande av följande tjänster
 Beställd den (*)/mottagen den (*),
 Konsumentens namn,
 Konsumentens/konsumenternas adress,
 Konsumentens (konsumenternas) underskrift (endast om detta formulär anmäls på papper),
 Datum
__________

(*) Stryk det som inte är tillämpligt.

6. INSPEKTION, INSTALLATION OCH ANVÄNDNING

6.1 Vid mottagandet av produkterna uppmanas du att inspektera produkterna för att kontrollera om det finns några skador som orsakats på produkterna under leveransen eller uppenbara fel på produkterna. Underlåtenhet att inspektera produkterna har dock ingen effekt på dina lagstadgade garantirättigheter. 

6.2 Du är ansvarig för korrekt installation (om du inte har beställt installationstjänster från oss, i vilket fall avsnitt 3.2 gäller) och användning av de produkter som du har köpt i e-butiken. För korrekt vägledning ska du alltid läsa instruktionerna på förpackningen till produkterna och den relevanta användar-/produktmanualen och installationsguiden från Husqvarna. Defekter som enbart grundar sig på en felaktig installation eller användning av produkterna berättigar inte till några garantirättigheter.

6.3 Reservdelar och tillbehör som du har köpt i e-butiken måste alltid installeras och användas i enlighet med relevant användarmanual och installationsguide för den produkt i vilken du avser att installera och använda reservdelarna/tillbehören. Defekter som enbart grundar sig på felaktig installation eller användning av produkterna berättigar inte till några garantirättigheter.

7. COMMERCIAL GARANTI OCH LAGSTADGAD GARANTI 

7.1 Kommersiell garanti 

7.1.1 Vissa produkter som du beställer är försedda med en kommersiell garanti i enlighet med särskilda villkor som du kommer att få ("kommersiell garanti"). Observera att rättigheterna enligt den kommersiella garantin beviljas utöver de lagstadgade garantirättigheterna, som Du kan utöva kostnadsfritt och som inte begränsas av den kommersiella garantin. För att returnera produkter som inte uppfyller den tillämpliga garantin, se avsnitt 10.2 nedan. 

7.2 Lagstadgade garantirättigheter 

7.2.1 Som konsument har du lagstadgade rättigheter i förhållande till produkter som inte överensstämmer med produktspecifikationerna, inklusive dessa villkor. Dessa lagstadgade rättigheter (inklusive rätten till reparation, utbyte, återbetalning av priset eller uppsägning i vissa situationer) påverkas inte av något i dessa villkor, och den kommersiella garantin som anges i avsnitt 7.1.1 gäller utöver dessa rättigheter. Om du vill åberopa dina lagstadgade konsumenträttigheter ska du kontakta Husqvarna via e-post: neuvonta@husqvarnagroup.com, eller brev till Husqvarna Direct AB, c/o Husqvarna AB, Drottninggatan 2, 561 82 Huskvarna, Sverige, inom rimlig tid efter det att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

7.2.2 Husqvarna förbehåller sig rätten att göra mindre tekniska ändringar i de beställda produkterna som inte påverkar de subjektiva eller objektiva kraven i den mening som avses i.

8. BEGRÄNSNING AV ANSVAR, FORCE MAJEURE

8.1 Husqvarnas skadeståndsansvar är begränsat enligt följande:
(a) För skador som orsakats av brott mot en materiell avtalsförpliktelse, dvs. en förpliktelse vars uppfyllande är en förutsättning för att avtalet ska kunna fullgöras på ett korrekt sätt och på vars uppfyllande Du förlitar Dig och kan förlita Dig, ska Husqvarna endast vara ansvarigt upp till det belopp som motsvarar den typiskt förutsebara skadan för denna typ av avtal vid tidpunkten för avtalets ingående; Husqvarna ska inte vara ansvarigt för skador som orsakats av brott mot en icke-materiell avtalsförpliktelse.
(b) Husqvarna tar inget ansvar för skador som orsakats av (i) icke avsedd användning eller hantering av produkterna, (ii) användning och installation i kombination med apparater/produkter för vilka produkten inte är avsedd, (iii) slitage (inklusive men inte begränsat till batterier, lampor och kedjor) eller (iv) felaktig installation. Observera att användning, installation eller skötsel som inte utförs på föreskrivet sätt kan orsaka personskador och produktskador.
(c) Om inte annat föreskrivs i tvingande tillämplig lag har Husqvarna inget ansvar för indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador eller förluster.
Ansvarsbegränsningen ska även gälla till förmån för Husqvarnas representanter, verkställande anställda, förvaltare, tjänstemän, anställda och ställföreträdare, om inte annat anges nedan.

8.2 Ansvarsbegränsningen i avsnitt 8.1 ska inte gälla för (i) ansvar för brott mot skyldigheter som orsakats av grov vårdslöshet eller uppsåtlig försummelse från Husqvarnas sida, (ii) ansvar för dödsfall eller personskada som orsakats av Husqvarnas vårdslöshet, (iii) eller annat obligatoriskt lagstadgat ansvar, (iv) ansvar för bedrägligt döljande av en defekt, eller (v) ansvar för en tillhandahållen garanti. Dessutom ska ingenting i dessa villkor på något sätt utesluta lagstadgade rättigheter för konsumenter (se avsnitt 7.2).

8.3 Husqvarna ska inte vara ansvarigt eller ansvarig för underlåtenhet eller försening i utförandet av någon av sina skyldigheter enligt avtalet, om en sådan underlåtenhet beror på force majeure-händelser. Force majeure-händelser är oförutsägbara, oundvikliga och utanför Husqvarnas kontroll och inflytande, som gör det tillfälligt eller definitivt omöjligt att fullgöra avtalet och som Husqvarna inte ansvarar för, inklusive men inte begränsat till naturkatastrofer, eldsvådor och översvämningar, svåra väderförhållanden, naturkatastrofer, arbetskonflikter, explosioner, krig (oavsett om det är förklarat eller inte), terroristhandlingar, epidemier, pandemier, leveranssvårigheter orsakade av någon omständighet som avses i detta avsnitt och som påverkar Husqvarna eller någon av dess underleverantörer, officiella order eller rättsliga åtgärder. Leveransdatum och tidsfrister ska förlängas eller omplaneras, beroende på vad som är fallet, med längden på förekomsten av en sådan force majeure-händelse.

9. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

9.1 Personuppgifter behandlas i enlighet med Husqvarnas integritetsmeddelande https://privacyportal.husqvarnagroup.com/int/privacy-notice/ .

10. RETURER; KUNDSUPPORT

10.1 Utan att det påverkar tillämpningen av avsnitt 5 och 7ger Husqvarna dig en extra returrätt i 30 dagar från mottagandet av produkterna i enlighet med vår returpolicy [länk till returpolicy].

10.2 För allmänna frågor om användning, skötsel eller service av produkten hänvisas till användarmanualen eller den information som finns tillgänglig i e-butiken. Du kan också kontakta Husqvarnas kundtjänst via e-post neuvonta@husqvarnagroup.com.To för att hitta återförsäljare, se [http://www.husqvarna.com/fi/dealer-locator/]. 

11. DIVERSE

11.1 Husqvarna kan ge underleverantörer och/eller överföra sina anspråk enligt dessa villkor utan föregående skriftligt meddelande från dig, men detta påverkar inte dina rättigheter eller Husqvarnas skyldigheter enligt dessa villkor.
11.2 Husqvarna kan ibland genomföra kampanjer, försäljningskampanjer eller erbjuda andra incitament ("kampanjer") i samband med produkter och/eller tjänster som erbjuds i e-butiken. Giltigheten och villkoren för kampanjerna kommer att anges i ytterligare villkor och/eller regler som kommer att göras tillgängliga för dig vid den tidpunkten. Med undantag för vad som uttryckligen anges i sådana villkor/regler för kampanjer, reglerar dessa villkor leveransen av produkter och tjänster som beställs i enlighet med en kampanj.

11.3 Dessa villkor utgör tillsammans med Order Acceptance, Commercial Guarantee samt villkor/regler för marknadsföring och andra policyer hela avtalet mellan dig och Husqvarna om leverans av produkter och tjänster och ersätter all tidigare muntlig eller skriftlig kommunikation med avseende på ämnet för dessa villkor. Om någon bestämmelse i dessa villkor anses vara ogiltig, ogiltig eller ogenomförbar, helt eller delvis, ska giltigheten av övriga bestämmelser inte påverkas av detta.

12. TILLÄMPLIG LAG, TVISTLÖSNING

12.1 Dessa villkor och parternas avtalsförhållande regleras av och tolkas i enlighet med Finlands lagar, med undantag för FN:s konvention om avtal om internationella köp av varor (CISG).

12.2 Alla tvister, kontroverser eller anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor ska avgöras av domstolarna i den jurisdiktion där du är bosatt, utan hänsyn till dess lagvalsregler. Tvister kan också lösas via den europeiska plattformen för tvistlösning online som tillhandahålls av Europeiska kommissionen och finns tillgänglig på http://ec.europa.eu/consumers/odr/, som en godkänd myndighet för alternativ tvistlösning, som uppfyller direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning för konsumenttvister. Husqvarna är varken villigt eller skyldigt att delta i något tvistlösningsförfarande inför en skiljenämnd för konsumenttvister. 

*****

Dessa villkor uppdaterades senast: 11-01-2024