Park
Produkter och innovationer

Kvantitativ kartläggning av urbana grönområden – från rymden

HUGSI.green tillhandahåller objektiv och löpande kvantitativ kartläggning av grönområden i hundratals städer i fler än 60 länder världen över, och är ett användbart verktyg för att göra städer runtom i världen grönare.

Grönområden är städernas lungor. De förbättrar luftkvaliteten och hjälper oss att hantera översvämningar och regnvatten. De bidrar också till invånarnas fysiska och psykiska hälsa. I takt med att urbaniseringen fortsätter är det viktigt att övervaka förhållandet mellan grå och gröna områden i och omkring städer.

Det här initiativet startades av Husqvarna 2019 och har vuxit till att bli en internationell auktoritet inom grönområdesdata i stadsområden.

Med hjälp av HUGSI.green kan städer göra följande:

  • Få omedelbar överblick över urbana grönområden för att kunna besluta om lämpliga mål för att göra staden grönare.
  • Spåra effekterna av planer för att göra staden grönare.
  • Bedöma trädkronornas täckning och hitta platser som lämpar sig för plantering.
  • Hitta områden där vegetationen har låg vitalitet.
  • Identifiera förändringar i staden som påverkar vegetationen. 

Ta del av insikter om urbana grönområden på HUGSI.Green