HyperCare-steg

3 alternativ
Före installationen

Under förinstallationsfasen av HyperCare bokar återförsäljaren in ett besiktningsbesök för att göra en bakgrundskontroll. Under det här besöket dokumenteras klippområdena och andra funktionsområden på en grovskiss.

Det här händer före installationen
 • Återförsäljaren skickar en inbjudan till Husqvarna Fleet Services™ (endast nya kunder) och Automower® Connect-appen
 • Återförsäljaren och kunden kommer överens om ett installationsdatum på plats, samt ett HyperCare-schema
 • Återförsäljaren förbereder referensstationen och laddstationen
Services by Husqvarna - Partnership
Installation

CEORA™ med alla tillhörande system installeras tillsammans med dig. Vid installationen får du tillgång till den information du behöver för att använda din CEORA™-robotgräsklippare, som säkerhetsinstruktioner, instruktioner för byte av knivar och allmän användarinformation. Dessutom innebär det att du kan få hjälp om det skulle uppstå problem.

Drift
 • Du får ett HyperCare-kundschemadokument av återförsäljaren
 • Du får användarinstruktioner och nödvändig dokumentation
 • Återförsäljaren visar hur du byter knivar, samt Husqvarnas föreslagna schema för knivbyten
Klippschema
 • Planera in tidsfönster för klippning och håll reda på användningsbeteenden och drifttider
Husqvarna Fleet Services app on golf course
Efter installationen

Med CEORA™ HyperCare planeras besök efter installationen under vilka du kan få hjälp att åtgärda mindre problem som kan ha uppstått under den ursprungliga installationen. Du väljer och godkänner datum. Eventuella brådskande eller oplanerade besök kommer att dokumenteras av återförsäljaren.

Första besöket – 7 dagar efter installation
 • Visuell inspektion av CEORA™-robotgräsklipparen, laddstationen och EPOS™-referensstationen
 • Heltäckande kontroll av eventuella felkoder på CEORA™-robotgräsklipparen som behöver åtgärdas
 • Återförsäljaren hjälper vid behov till att anpassa klippområden/funktionsområden
 • Rengöringsinstruktioner
 • Återförsäljaren byter knivar och kontrollerar knivarnas skick i förhållande till gräskvalitet/knivlivslängd
 • Återförsäljaren diskuterar eventuella problem och förbättringsåtgärder (schemaläggning, gräskvalitet, knivar osv.)
Andra besöket – 14 dagar efter installation
 • Visuell inspektion av CEORA™-robotgräsklipparen, laddstationen och EPOS™-referensstationen
 • Heltäckande kontroll av eventuella felkoder på CEORA™-robotgräsklipparen som behöver åtgärdas
 • Återförsäljaren hjälper vid behov till att anpassa klippområden/funktionsområden
 • Återförsäljaren byter knivar och kontrollerar knivarnas skick i förhållande till gräskvalitet/knivlivslängd
Sista besöket – 30 dagar efter installation
 • Visuell inspektion av CEORA™-robotgräsklipparen, laddstationen och EPOS™-referensstationen
 • Återförsäljaren lämnar över godkännandeprotokollet som du får underteckna
 • Du informeras om möjligheten att registrera dig för Husqvarna Warranty Plus och Husqvarna Service Plus
CEORA HyperCare meeting on golf course