Service Photos

Vad omfattar Husqvarnas garantiservice?

Husqvarnas garantiservice omfattar material- och utförandedefekter vid normal användning under garantiperioden. Under garantiperioden reparerar eller ersätter Husqvarna, utan extra kostnad, produkter eller delar av produkter som uppvisar defekter orsakade av felaktigt material eller utförande, under normal användning och underhåll.

Catalogue 2015 News CLG MASTER
Så här får du Husqvarnas garantiservice
För att få garantiservice måste du sluta använda produkten omedelbart och lämna tillbaka den i ett komplett paket, antingen till den återförsäljare som du köpte produkten av eller till ett Husqvarna-auktoriserat servicecenter som din återförsäljare har rekommenderat.
Automower Service
Villkor
Den återlämnade produkten måste åtföljas av ett tillförlitligt inköpsbevis som innehåller ett ifyllt garantibevis, en faktura eller ett kvitto med inköpsdatum, modellnummer, serienummer och återförsäljarens namn och adress.
Automower Connect 435X AWD
Information tillgänglig online
Du kan även se information om köpet online om produkten är registrerad. Registrerade produkter behöver ändå ha ett tillförlitligt inköpsbevis.
Chainsaw 560 XP
Registrering
Husqvarna rekommenderar att alla kunder registrerar köpta produkter online. Du kan alternativt be din Husqvarna-auktoriserade återförsäljare att registrera produkten vid köptillfället.
Registrera din produkt
Service Handheld
Service som inte omfattas av garantin
Om Husqvarna eller en Husqvarna-auktoriserad återförsäljare bedömer att defekten eller skadan inte omfattas av den juridiska garantin kan den auktoriserade återförsäljaren reparera produkten med sin omfattande kunskap och originaldelar mot en reparationsavgift.