Instruktioner och guider

Våra sju bästa tips för säker, effektiv trädkvistning

Vid arbete med motorsågar är trädkvistning vanligen den åtgärd som kräver mest tid och ansträngning. Med andra ord har du mycket att vinna på att lära dig en bra teknik.

Om du är nybörjare på kvistning ska du känna till motorsågssäkerhet, arbeta långsamt och metodiskt och öka tempot gradvis. Kom alltid ihåg: om du börjar bli trött i ryggen kan det tyda på att du behöver finslipa tekniken. Här följer några grundläggande regler för säker, effektiv trädkvistning.

1. Rätt höjd

Den bästa arbetshöjden vid kapning av en kvist är när trädet är mellan midjehöjd och knähöjd på dig. Du kan åstadkomma rätt arbetshöjd genom att försöka fälla ett träd så att det faller över andra fällda träd, stockar, stenar eller upphöjningar i terrängen. Kom ihåg att böja knäna – inte ryggen.

2. Stadigt och säkert

Stå stadigt på stammens vänstra sida med fötterna isär med 45 graders vinkel mot stammen. Arbeta med sågen nära kroppen och stå stadigt i två riktningar. Se till att du har tillräcklig räckvidd så att du så långt som möjligt kan undvika den riskabla åtgärden att flytta fötterna vid kvistning.

3. Håll en låg nivå

I syfte att undvika olyckor är det viktigt att inte lyfta motorsågen längre från stammen än nödvändigt. Bär motorsågen så lite som möjligt och använd den som hävarm med sågkroppen vilande på stammen eller ditt ben. Kvistning är enklare och mer effektivt med ett kort svärd (13–15 tum).

Chainsaw 550 XP

4. Kontrollerade rörelser

Undvik att hålla svärdet på stammens andra sida när du flyttar fötterna. Kedjan måste vara statisk när du förflyttar dig. Håll sågen i båda handtagen när du förflyttar dig korta sträckor, aldrig bara i det bakre handtaget. Om du förflyttar dig längre sträckor ska du aktivera kedjebromsen och bära sågen i det främre handtaget.

5. Tänk på kastrisken

Undvik att såga med svärdets spets. Du måste alltid hålla dina tummar och fingrar runt handtagen vid kvistningsarbete. Använd en svärdslängd som är anpassad för trädets dimension.

6. Undvik fastklämning

Fastställ hur grenarna är spända och såga på grenens motsatta sida där det är mindre troligt att svärdet kläms fast under grenens vikt. Om du är osäker sågar du grenen stegvis, från den yttre delen in mot stammen.

7. Bromsa före borttagning av grenar

Låt motorsågen vila på stammen medan du avlägsnar grenar och ved med högra handen. Släpp sedan gasreglaget och gasreglagespärren och aktivera kedjebromsen. Om motorsågen är utrustad med TrioBrakeTM är det ännu enklare att aktivera kedjebromsen innan grenarna avlägsnas.

Sågning nedåt så att kedjan försöker dra sågen mot stammen kallas sågning med dragande kedja. Sågning underifrån så att kedjan försöker skjuta sågen mot dig kallas sågning med skjutande kedja.

Kvistning av olika sidor av stammen
 1. Vid kvistning av den högra sidan ser du till att stå på stammens vänstra sida. Låt sågen vila
  mot stammen med svärdet på högra sidan. Såga med skjutande eller dragande kedja.
  Stöd ditt högra ben mot stammen för extra balans.
 2. Vid kvistning av toppen låter du svärdet vila på stammen. Såga med skjutande kedja. Placera ditt högra
  ben mot sågkroppen. Såga underifrån så att kedjan försöker skjuta sågen mot dig.
  Detta kallas sågning med skjutande kedja.
 3. Vid kvistning på vänster sida balanserar du sågen mot stammen och ett ben. Såga med dragande eller skjutande kedja.
Lär och upptäck

Lär dig mer om skogsbruk och professionell trädvård

Läs artiklar