Instruktioner och guider

Sex steg till framgångsrik trädfällning

Vid fällning av träd är det viktigt att ha rätt arbetsteknik. Det handlar inte bara om att skapa en säker arbetsmiljö, utan även om att vara mer effektiv i arbetet.

1. Planera arbetet

När träd ska fällas med hjälp av motorsåg är förberedelserna mycket viktiga. Om du planerar fällningen och vilken skogsutrustning som ska användas leder det inte bara till säkrare arbete – det kan även förenkla arbetet efter fällning. Allra först ska du ta reda på om det finns större hinder – t.ex. luftledningar, vägar eller byggnader – i området. Använd varningsskyltar om du vet att en väg korsar skogsområdet eller om många personer passerar området på daglig basis.

Working with chainsaws part 1

2. Kontrollera fallriktningen

Gå vidare med att fastställa fallriktningen genom att studera trädet noggrant. Hur ser grenarna ut och hur växer de? Ta även hänsyn till vindriktningen. Om du är osäker på trädets naturliga fallriktning går du bort från trädet och kontrollerar med ett lod (i faktarutan finns mer information). Rensa upp runt trädet i den avsedda fallriktningen. Rensa även upp ungefär 45 grader bakom trädet i båda riktningarna för att skapa en reträttväg.

Images Working with chainsaws, part 2

3. Kvista stammen

Nu har du rensat upp i området, satt upp varningsskyltar, fastställt trädets fallriktning och din reträttväg. Kontrollera att det finns tillräckligt mycket bränsle i tanken för den kommande uppgiften. Sedan är det dags att kvista stammen för att avlägsna alla grenar och kvistar som kan vara i vägen när fällskäret sågas. Det säkraste sättet att kvista är att arbeta med dragande kedja (svärdets undersida) ovanifrån och nedåt.

4. Fastställ sågningstekniken

När stammen är kvistfri upp till axelhöjd är det dags att göra fällskäret. I det här steget är det viktigt att komma ihåg två saker: gångjärnet (brytmånen) ska ha en enhetlig tjocklek med rätt mått och fällkilen eller brytjärnet ska sättas in innan trädet kan klämma fast svärdet. Vilken teknik som ska användas vid fällning beror på trädets storlek och lutning samt på motorsågssvärdets storlek. Här har vi sammanställt information om olika tekniker, så att du själv kan ta reda på vilken metod som lämpar sig bäst för dina förhållanden.  

Images Working with chainsaws, part 2

5. Leta efter sjukdomar

Om du lägger märke till att timret är missfärgat eller mjukt eller om stammens nederdel ser uppsvälld ut eller har sjukdomsangrepp måste du vara mycket försiktig. Det tyder på att trädet är angripet av röta, vilket innebär att träfibrerna är försvagade. Om det här inträffar fäller du i trädets naturliga fallriktning och använder en vinsch om du är osäker. Rötangrepp avtar vanligen högre upp i trädet, så ett alternativ kan vara att fälla trädet med en extra hög stubbe.

Motorsågar

Lär dig mer om vårt motorsågssortiment

Läs mer

6. Välj verktyg

Det finns flera fällverktyg att välja mellan när trädet ska fällas. Trädets storlek avgör vilken typ av skogsutrustning som behövs. För de minsta träden krävs normalt inga fällverktyg. Handkraft är tillräcklig, eventuellt med en lång stång som hjälpmedel. Fällkilen ger starkare fällkraft än de olika typerna av brytjärn. I extrema fall kan du använda ett rep och en vinsch, vilket är det säkraste och mest kraftfulla sättet att fälla ett träd. Läs faktarutan där det finns mer information om de olika verktygen.

Så här uppskattar du trädets höjd
  • Håll i en pinne med armen utsträckt rakt framför dig så att pinnens längd är lika med avståndet mellan ögat och handen. Håll pinnen vertikalt så att en rätvinklig triangel bildas mellan ögat, handen och pinnens övre del.
  • Peka mot trädet och stå på ett avstånd där trädet verkar vara lika högt som pinnens längd. Om trädet lutar får du ett mer exakt resultat om du mäter från sidan så att trädet varken lutar mot dig eller från dig.
  • Avståndet mellan dig och trädet är nu lika med trädets höjd.
 
Illustrations Use Chainsaw Book 1 Working with chainsaws, part 1
Så här mäter du trädets lutning med ett lod
  • Rikta lodet mot trädstammens topp.
  • Mät avståndet från lodets spets till stammens mitt.
Fällverktyg
  • Trampbrytjärnet lämpar sig för små träd vid gallring. Sätt in verktyget innan fällskäret slutförs och ställ dig med hela din vikt på verktygets arm. Brytjärnet är i allmänhet av teleskopisk typ och går att bära i ett hölster i skogsbältet.
  • Brytjärnet används för relativt små träd. Maximera lyftkraften genom att sätta in verktyget – innan fällskäret slutförs – i mitten på fällskäret längst bak. Lyft med benen och håll ryggen rak.
  • Slagbrytjärnet används på samma sätt som brytjärnet men kan även användas som slagverktyg vid användning av fällkilar.
  • Fällkilar passar bäst för medelstora till stora träd. De sätts in innan fällskäret slutförs och knackas sedan in med yxa eller slagbrytjärn. Använd alltid kilar av plast eller aluminium så att du inte riskerar att skada kedjan om du sågar i dem av misstag.
  • En vinsch används i situationer då du behöver maximal kraft och säkerhet. Linan ansluts så högt upp i trädet som möjligt för maximal effekt.
Images Working with chainsaws, part 2