Chainsaw 550XP
  1. Instruktionsvideo
  2. Rekommenderade produkter
Instruktioner och guider

Kontrollera att kedjesmörjningen fungerar på din motorsåg

Kedjesmörjning är viktigt när du använder en motorsåg för att förhindra att motorsågkedjan överhettas vid sågning och för att säkerställa att den rör sig fritt från svärdsfriktion. Det ger svärd och kedja lång livslängd. Följ anvisningarna i den här korta videon för att lära dig hur du kontrollerar att motorsågens kedjesmörjningssystem fungerar som det ska. Börja med att kontrollera oljenivån. Starta motorsågen och se till att kedjebromsen är av. Varva motorsågens motor några centimeter från trädstammen. Olja på stammen indikerar att smörjsystemet fungerar.