Images Working with chainsaws, part 2
  1. Guide
  2. Svärd
Instruktioner och guider

Så här underhåller du ett motorsågssvärd

När du utför underhåll på motorsågen bör du också kontrollera motorsågssvärdet för att se om det behöver underhåll eller bytas ut.

Följ dessa steg för att underhålla motorsågssvärdet

  1. Lossa åtdragningsskruven, ta bort kopplingskåpan, tryck in stången och ta sedan bort kedjan.
  2. Rengör spåret i svärdet med en skruvmejsel.
  3. Rengör kedjans oljesmörjhål.
  4. Kontrollera att noshjulet inte är löst. Om det är löst måste svärdet bytas ut.
  5. Kontrollera att det inte finns hack i svärdet.
  6. Avlägsna hack med en flatfil.
  7. Kontrollera att svärdets spets inte är sliten. Om den bara är sliten på ena sidan kan du vända på svärdet. Om båda sidorna av svärdet är slitna ska svärdet bytas ut mot ett nytt.
  8. Kontrollera slitaget på spåret i svärdet genom att vicka på kedjan. Om det glappar måste svärdet bytas ut.