Teman

Vår mål är att minimera koldioxidpåverkan från gräsvård

Vi vill att du ska njuta av att skapa dina drömmars trädgård samtidigt som du minimerar din påverkan på miljön och det är därför vårt mål är att minska koldioxidpåverkan från gräsvård.

Ett av våra viktigaste mål är att kraftigt minska koldioxidutsläppsmängderna för Automower®-utbudet – från produktion till användning och återvinning. Det målet är del av vårt mer omfattande Sustainovate-initiativ, där vi har åtagit oss att minska koldioxidutsläppsmängderna med 35 % i hela vår värdekedja till 2025.

Genom att välja en Automower®-robotgräsklippare i stället för en bensindriven produkt har du redan tagit ett steg mot att minska koldioxidavtrycket för din trädgård.

Minimering av koldioxidpåverkan i tre faser

3 steg
01.
Produktion

Sedan 2006 har vi tillverkat mer än 2,6 miljoner robotgräsklippare på vår anläggning i Newton Aycliffe i County Durham i Storbritannien. 2015 hade anläggningen minskat sitt koldioxidavtryck med 70 %.

Det finns flera initiativ som har bidragit till dagens minskningar, som användning av 100 % förnybar el och inget avfall till deponi.

För att minska koldioxidutsläppsmängderna ytterligare fokuserar anläggningen på att spara resurser under produktionsprocessen. Eftersom delar av tillverkningen inte har några realistiska förnybara alternativ kompenserar vi för koldioxidutsläppen genom koldioxidutsläppsminskningsinitiativ. Det gör att vi kan minska utsläppen genom en kombination av användning av grön el, energieffektivitetsåtgärder och koldioxidkompensationsprogram. Det gör att vår anläggning anses som en ”koldioxidneutral tillverkningsanläggning”.


Service Workshop
02.
Användning

Vårt mål att minska koldioxidpåverkan från gräsvård fortsätter in i våra kunders trädgårdar. Genom att byta från en bensindriven gräsklippare till en batteridriven produkt, som en Automower®-robotgräsklippare, har du redan minskat ditt koldioxidavtryck kraftigt.


Automower 305
03.
Återvinning

På Husqvarna tar vi ansvar för våra produkter i slutet av deras livscykel. Vi följer WEEE-direktivet (Waste Electrical and Electronic Equipment) och EU:s batteridirektiv för att minska mängden e-avfall. För att se till att plastkomponenterna i produkterna återvinns i så hög utsträckning som möjligt märker vi alla återvinningsbara delar.

Dessutom har vi sett till att det går att reparera våra maskiner på ett enkelt och effektivt sätt för att öka deras livslängd så mycket som möjligt. Genom att välja en Automower®-robotgräsklippare väljer du inte bara en automatiserad och intuitiv lösning för väcka din drömträdgård till liv – du väljer även en väg mot koldioxidminimerad gräsvård.


Service Automower

Läs mer om Husqvarnas utbud av robotgräsklippare. Om du vill ha mer information om vårt mål för 2025 läser du på vår Sustainovate-sida.

Frågor och svar

S: Vår strategi är att mäta produktens utsläpp av växthusgas under hela dess livslängd. Denna process kallas koldioxidavtryck. Dessutom har vi en strategi för att minska koldioxidutsläppsmängderna så mycket som möjligt genom flera olika initiativ.

S: Koldioxidavtrycket för en produkt är den totala utsläppsmängden för den, från råmaterial till produktåtervinning. Det mäts i koldioxidekvivalenter (CO2e).

S: Vi tar med:

  1. de material som används för produkten
  2. tillverkningen av produkten
  3. användningen av produkten
  4. återvinningen av produkten

S: Vi beräknar koldioxidavtrycket för produkter genom att utföra livscykelanalyser enligt den globala standarden ISO 14067. Vi anlitar en tredje part för att utvärdera produktens CO2-balans.

S: Husqvarna använder 100 % förnybar el för våra tillverkningsanläggningar och dessutom har vi implementerat olika initiativ för att minska koldioxidutsläppsmängderna från produktionen ytterligare. Husqvarna kompenserar för återstående och oundvikliga koldioxidutsläpp genom att köpa utsläppsminskningar.