Nyheter och media

Frågor och svar om säkerhet för robotgräsklippare

En nyligen genomförd studie från Oxfords universitet om robotgräsklippare och igelkottar visar på de enorma skillnaderna i säkerhetsnivåer mellan olika robotgräsklippare. Robotgräsklipparna från Husqvarna uppnådde bra resultat i testet, eftersom de bland annat är utrustade med lätta (3 g) svängbara knivar. Husqvarna välkomnar forskning om ämnet och ser fram emot nästa studie från dr Rasmussen.

Vad säger forskningen om robotgräsklippare och igelkottar?

Forskarna drar slutsatsen att vissa tekniska funktioner, till exempel svängbara knivar, hasplåtar och framhjulsdrift, avsevärt ökar säkerhetsindex för robotgräsklippare. De är alla funktioner som våra modeller har i olika kombinationer. Vi välkomnar alltid ny forskning och samarbetar kontinuerligt med vetenskapliga institutioner för att förbättra våra produkter.

Vad fick Husqvarnas klippare för resultat i testet?

Vi är glada över att våra klippare fick bra resultat i dessa tester, men vi välkomnar ytterligare forskning inom området. Att skydda igelkottar och andra små djur är viktigt för oss och det är även en del av vårt Vision Zero-initiativ. Vision Zero är ett initiativ där målet är noll olyckor och noll utsläpp (föroreningar och buller).

Gäller resultaten i forskningsrapporten om robotgräsklippare och igelkottar även andra djur?

Den här studien omfattar specifikt igelkottar men vi lägger alltid största vikt vid säkerhet och arbetar ständigt hårt för att förbättra säkerheten för våra produkter. Därför har vi utrustat alla våra klippare med svängbara knivar, en av de tekniska funktioner som enligt rapporten ger en betydande ökning av säkerhetsindex för robotgräsklippare. Det är också därför vi har lagt till olika funktioner, till exempel ett naturskyddsläge som innebär att klipparen är inaktiv från skymning till gryning då igelkottar är som mest aktiva.

Är det säkert att använda Husqvarnas robotgräsklippare?

Alla Husqvarnas produkter är utformade för säker användning.  Husqvarna-koncernen strävar efter att erbjuda produkter och tjänster som uppfyller högsta möjliga säkerhets- och kvalitetsstandard. Säkerhet är vårt främsta mål och vi arbetar ständigt hårt för att förbättra säkerheten för våra produkter. Det är anledningen till att vi utrustat alla våra klippare med svängbara knivar – en av de tekniska egenskaper som understrukits i rapporten som betydande bidragande faktor till ökandet av säkerhetsindex för robotgräsklippare. Det är också anledningen till att vi har lagt till uppgraderingar av programvaran, till exempel ett naturskyddsläge som innebär att klipparen är inaktiv från skymning till gryning då igelkottar är som mest aktiva.

Finns det andra metoder som man kan använda för att undvika att skada igelkottar?

Om du bor i ett område där det finns igelkottar kan du för att vara på den säkra sidan ställa in klipparen så att den inte klipper från skymning till gryning när igelkottarna är som mest aktiva.

Vad gör Husqvarna för att garantera säkerheten för igelkottar och andra små djur?

Att skydda igelkottar och andra små djur är viktigt för oss och det är även en del av vårt Vision Zero-initiativ. Vision Zero är ett initiativ där målet är noll olyckor och noll utsläpp (föroreningar och buller). För att säkerställa att vi lever upp till denna standard utför vi nära samarbeten med forskare i syfte att utveckla våra produkters funktioner.

Alla robotgräsklippare från Husqvarna är utrustade med svängbara knivar, och de flesta är utrustade med antingen hasplåtar eller framhjulsdrift – funktioner som anses öka säkerhetsindex för automatiska klippare. Förutom klipparens fysiska funktioner har vi även infört programvarulösningar som till exempel ett naturskyddsläge som innebär att klipparen är inaktiv från skymning till gryning då igelkottarna är som mest aktiva.

Dessutom startar inte Husqvarna Automower®-klippsystemet knivarna i laddstationen. Robotgräsklipparen kör i fem sekunder innan den börjar klippa, så att små djur som har tagit skydd under den hinner ta sig därifrån.

Vad gör ni för att säkerställa att era klippare inte skadar igelkottsungar?

Vi har fört en bra dialog med dr Sophie Lund Rasmussen om resultaten i denna studie och vi avser att använda resultaten i utvecklingen av säkerhetsfunktioner och i nästa generation verktyg. Dessutom har vi lagt till olika funktioner, till exempel ett naturskyddsläge som innebär att klipparen är inaktiv från skymning till gryning då igelkottarna är som mest aktiva. Vi har även startat BioLife-initiativet för att dela information om hur man kan skapa en välkomnande miljö för igelkottar.

Vad är BioLife-initiativet?

BioLife är ett initiativ för att uppmärksamma trädgården som en viktig del av arbetet med att främja biologisk mångfald. Initiativet är en del av vår vision för att arbeta mot noll olyckor med små djur och syftar till att visa hur vi använder innovationer för att främja biologisk mångfald. Vi delar även med oss av tips om hur våra kunder kan hjälpa till.

Vad är naturskyddsfunktionen?

Vår naturskyddsfunktion säkerställer att robotgräsklipparen inte rör sig när igelkottar är som mest aktiva (mellan skymning och gryning) och den kan aktiveras via den medföljande appen.

Var kan jag få mer information?

Du kan alltid kontakta oss för att få mer information.

BioLife

Tio tips på hur du kan göra din trädgård igelkottsvänlig

Read more