Kostnadseffektivt
Förstklassig prestanda i kombination med en fast månadskostnad som är plånboksvänlig.
Full service
Husqvarna Lease Plus omfattar produkt, service, kostnadsfria reparationer, installation av robotteknik och mycket mer.
Flexibilitet
Vi erbjuder leasingavtal på tre eller fem år baserat på dina behov.
Aspire 2023 Range on rail

Hur fungerar Husqvarna Lease Plus?

 • När du hittar den produkt som passar dina behov fyller du i formuläret för att anmäla intresse. En återförsäljare kontaktar dig för att diskutera ett leasingavtal.
 • Ni bestämmer ett datum för installation beroende på vilken produkt du väljer. Under leasingperioden ingår årligt underhåll, reparationer, produktförsäkring och vinterförvaring. 
 • När avtalet löper ut kan du uppgradera till en ny produkt och avtalsperiod. På så sätt kan du alltid vara säker på att du har den senaste utrustningen i toppklass.

Ingår i Husqvarna Lease Plus för Automower®

 • Installation
 • Årligt underhåll
 • Reparationer*
 • Vinterförvaring
 • Produktförsäkring
 • Ett paket med originalknivar

*Reparation i enlighet med villkor. (slitdelar, förbrukningsartiklar, felaktig användning, missbruk och försummelse undantas)

Åkgräsklippare tillgängliga för Husqvarna Lease Plus

 • Årligt underhåll
 • Reparationer*
 • Produktförsäkring
 • Kompatibla tillbehör som tillval

*Reparation i enlighet med villkor. (slitdelar, förbrukningsartiklar, felaktig användning, missbruk och försummelse undantas)

Hitta din handhållna maskin med Husqvarna Lease Plus

 • Produktförsäkring
 • Reparationer*
 • Kompatibla tillbehör som tillval

*Reparation i enlighet med villkor. (slitdelar, förbrukningsartiklar, felaktig användning, missbruk och försummelse undantas)

Frågor och svar om Lease Plus

Services by Husqvarna-avtalen har olika längd.

Service Plus

Om du har ett Services by Husqvarna Service Plus-avtal hittar du mer information om avtalets längd i följande tabell:

PRODUKTTYPMODELLERPERIOD
Automower® 2WDAlla modeller Tre eller fem år
Automower® AWDAlla modeller Tre eller fem år

Lease Plus

Om du har ett Services by Husqvarna Lease Plus-avtal hittar du mer information om avtalets längd i följande tabell:

PRODUKTTYPMODELLERPERIOD
Automower® 2WD100- och 400-serierna Tre eller fem år 
Automower® AWDAW 435 XTre eller fem år
Aspire™Paket  
Rider100-, 200-, 300-seriernaTre eller fem år
Batteridrivna handhållna produkter300-serien 

PGE-pool

När du köper eller leasar en Husqvarna-produkt kan du välja något av följande Services by Husqvarna-paket:

Lease Plus

Komplett produkt- och servicepaket, inklusive underhåll och reparation under hela leasingperioden. Omfattar:

 • Produktanvändning samt kostnader för underhåll och reparationer. Årligt underhåll av utrustningen är obligatoriskt och ingår.
 • Service får endast utföras av en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare.
 • Kunden måste använda och underhålla utrustningen i enlighet med motsvarande bruksanvisning.
 • Vid fel eller behov av reparation måste kunden omedelbart sluta använda utrustningen och lämna den till en auktoriserad återförsäljare för inspektion.
 • Auktoriserad installation av robotgräsklippare1 är obligatorisk och ingår i paketet. För erbjudanden som innefattar CEORA-installation, vänligen se information om HyperCare-paketet.
 • Förvaring under lågsäsong* och knivbyte2 varje säsong ingår.
 • Möjlighet att förlänga avtalet i tre eller fem år.

Service Plus

Ett serviceavtal där årligt underhåll, reparationer och förvaring under lågsäsong ingår*. Omfattar:

 • Kostnader för underhåll och reparationer. Återkommande underhåll av utrustningen är obligatoriskt och ingår.
 • Service får endast utföras av en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare.
 • Kunden måste använda och underhålla utrustningen i enlighet med motsvarande bruksanvisning.
 • Vid fel eller behov av reparation måste kunden omedelbart sluta använda utrustningen och lämna den till en auktoriserad återförsäljare för inspektion.
 • Auktoriserad installation av robotgräsklippare1 är obligatorisk och ingår. Förvaring under lågsäsong* och knivbyte2 varje säsong ingår.
 • Möjlighet att förlänga avtalet i tre eller fem år.

Warranty Plus

Betald garantiförlängning som förlänger fabriksgarantin. Omfattar:

 • Garantireparationer och byten av delar under hela avtalsperioden, enligt gällande villkor.
 • Service får endast utföras av en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare.
 • Kunden måste använda och underhålla utrustningen i enlighet med motsvarande bruksanvisning.
 • Årligt underhåll av produkten hos en auktoriserad Husqvarna-återförsäljare är obligatoriskt. Detta betalas av kunden.
 • Auktoriserad installation av robotgräsklippare1 är obligatorisk men ingår inte.

1Gäller endast Automower®.
2Gäller endast Automower®. En förpackning med nio eller sex Automower®-originalknivar. Ingår varje år och levereras tillsammans med produkten efter underhåll. GÄLLER INTE FÖR ALLA MARKNADER.

*Förvaring under lågsäsong erbjuds inte i Storbritannien.

Detta ingår i Services by Husqvarna-avtalet

 UTÖKAD GARANTI SERVICEAVTALDRIFTLEASING
Produkt Köpt och ägs av kundenKöpt och ägs av kundenÄgs av HCS och används av kunden
Underhåll enligt underhållsplanen(x)xx
Garantireparationer i enlighet med fabriksgarantivillkoren för den utökade garantiperiodenx  
Reparationer enligt villkoren xx
Installation inte tillgängligt i alla länder(x)(x)x
Förvaring under lågsäsong endast för robotgräsklippare inte tillgängligt i alla länder xx
Knivar endast för robotgräsklippare xx
Försäkring   x

x – Ingår i avtalet. Kompenseras av Husqvarna.

(x) – Obligatoriskt men ingår inte, betalas av kund.

Auktoriserad återförsäljare – Återförsäljare som har godkänts av Husqvarna för att sälja Husqvarna-produkter.

HCS – Husqvarna Commercial Solutions; kontaktas när problem uppstår.

Underhåll1 – Inspektion och underhåll varje år enligt schema, utförs av auktoriserad återförsäljare.

Garantireparationer – Reparationer som görs på produkten och som täcks av Husqvarnas fabriksgaranti.

Reparationer1, 2 – Tilläggstjänst för reparation enligt Husqvarnas standardgaranti, utförs av auktoriserad återförsäljare. Omfattar även nödreparationer i händelse av oväntat utrustningshaveri.

Installation1 – Installation för robotgräsklippare ska utföras av en auktoriserad återförsäljare.

Förvaring under lågsäsong3, 4 – Förvaring av en robotgräsklippare hos en auktoriserad återförsäljare, klar för upphämtning när säsongen börjar.

Knivar3 – Ett paket med originalknivar från Husqvarna. Gäller med Service Plus- och Lease Plus-avtal.

FörsäkringÖversikt över Services by Husqvarna-försäkringar 

1I enlighet med villkoren.
2Gäller inte om produkten har skadats på grund av missbruk, försummelse, vårdslöshet eller felaktig användning.
3Gäller endast för Automower®.
4GÄLLER INTE FÖR ALLA MARKNADER.

Endast utvalda nya produkter omfattas av Services by Husqvarna Lease Plus-avtal.

Lease Plus gäller för följande kategorier:

 • Automower® 2WD (100-, 300- och 400-serierna)
 • Automower® AWD (435X AWD)
 • Åkgräsklippare (100-, 200- och 300-serierna)
 • Aspire™-paket – small, medium och large-paket

Diagram med Husqvarna Aspire™-paket

 • Batteridrivna handhållna produkter (300-serien)

Lease Plus aktiveras vid inköpstillfället.

Det går inte att lägga till Lease Plus för produkter som redan köpts.

Automower® 435X AWD

När du har ett Services by Husqvarna Lease Plus-avtal kan du kontakta valfri Husqvarna-återförsäljare för all service som ingår i serviceavtalet.

Du måste inte vända dig enbart till den återförsäljare som du har tecknat avtalet med.

Återförsäljare med par

Om du har ett Services by Husqvarna Lease Plus-avtal äger Husqvarna produkten under avtalsperioden och åtar sig all risk om det skulle hända något med produkten.

Som kund får du använda produkten helt bekymmersfritt inom de specifika avtalsvillkoren.

Det är alltid möjligt att uppgradera när avtalsperioden löper ut.

När avtalsperioden löper ut kan du välja att lämna in din nuvarande produkt, förnya leasingavtalet eller uppgradera till en nyare produkt.

PGE – batterilösningar för mindre trädgårdar

Alla kunder är berättigade till ett Services by Husqvarna Lease Plus-avtal under förutsättning att deras produkt bara används privat.

Lease plus är endast tillgängligt för utvalda nya produkter.

Det finns ett motsvarande erbjudande för företagskunder, som heter Upcare Lease.

Smart gräsvård med PGE-serien

Om du har valt ett av leasingavtalen från Services by Husqvarna kontaktar en Husqvarna-återförsäljare dig och återtar den gamla produkten och erbjuder dig en ny i slutet av leasingperioden.

Amazon Alexa, Automower® 435X AWD