1/1
2-taktno gorivo i ulje

HUQVARNA DVOKATNO ULJE, HP

Varijanta proizvoda

Količina
 
 
 
 
 
 

Opis proizvoda

Dizajnirano da udovolji svim teškim izazovima, 2-taktno motorno ulje može susresti Husqvarna HP 2-taktno ulje koje je takođe formulisano tako da dobro funkcioniše sa nekvalitetnim gorivima. Aditivi su najvišeg kvaliteta i posebno su odabrani za manje taloge u kućištu radilice, koji mogu nastati upotrebom goriva niske kvalitete. Ulje je dizajnirano da odgovara cijelom asortimanu naših dvotaktnih proizvoda - od najmanjeg trimera koji se koristi cijeli dan, pa sve do najveće motorna pile koja se koristi za tešku sječu i obaranje u ekstremno vrućim ili hladnim uslovima.