PGE Landowner
Köpråd

Fyra saker att tänka på när du köper en motorsåg 2023

Moderna motorsågar är anpassade för att passa specifika arbetsförhållanden och användare. Innan du köper en motorsåg behöver du fundera över hur du ska använda den. Svaren hjälper dig att välja rätt storlek och rätt typ av motorsåg.

Vilken typ av användare är jag?

Hur stor erfarenhet har jag av att använda en motorsåg? Hur ofta kommer jag att använda motorsågen – varje dag, ca en gång i månaden eller några gånger om året? Professionell användning eller hemmabruk?

Vilken typ av kapning kommer jag att utföra?

Vilka uppgifter kommer jag att använda motorsågen till? Hur stora är de träd som jag oftast kommer att fälla? Är träet hårt eller mjukt? Behöver jag en liten eller stor såg? Under vilka årstider kommer jag att använda motorsågen?

Vilken storlek på motorsåg behöver jag?

En liten motorsåg är lättare att manövrera än en stor. Om motorsågen är för tung tröttas händer och armar, vilket i det långa loppet utgör en säkerhetsrisk.

Välja rätt storlek på motorsåg för att fälla stora träd och hårda träslag

Välj en större motorsåg med mer effekt om du vill fälla större träd, i synnerhet hårda träslag. Om modellen är för liten kommer motorsågen utsättas för stora påfrestningar och onödigt slitage.

Vilken svärdslängd behöver jag?

Lämplig längd på svärdet avgörs av trädstorleken och i viss utsträckning användarens erfarenhetsnivå. Om du vet att du kommer hantera stockar och träd i varierande dimension rekommenderar vi att du köper åtminstone två olika svärds- och kedjelängder för att göra jobbet enklare, både för dig själv och din såg. Alla motorsågar kan utrustas med skärutrustning i minst två olika längder.

Checklista inför köp av motorsåg:

 1. Balans
  Se till att motorsågen är välbalanserad och ligger fint i handen. Det ska vara enkelt att byta grepp utan att komma ur balans och det kommer göra stor skillnad när du använder den.
 2. Säkerhet
  Använd alltid rätt skyddsutrustning när du arbetar med motorsågen.
 3. Underhåll
  Se till att underhålla motorsågen så att den håller länge. Grundläggande underhåll kan du utföra själv. Men det är en bra idé att låta din lokala återförsäljare kontrollera motorsågen regelbundet för optimal prestanda. Hitta din närmaste återförsäljare här.
Motorsågar

Lär dig mer om motorsågar

HUSQVARNA MOTORSÅGAR

Olika motorsågstyper

Motorsågar kan delas in i följande grupper:

 1. Motorsågar för deltidsanvändning
  Robusta mångsidiga motorsågar som är enkla att använda och ger bra prestanda.
 2. Motorsågar för sporadisk användning
  utformad för sporadisk användning för husägare. Enkel att starta och använda med tillräcklig effekt. Se alla batteridrivna motorsågar.
 3. Motorsågar för professionell användning
  Professionella motorsågar är särskilt utformade för hög produktivitet i krävande arbetsmiljöer. Se alla professionella motorsågar. De ger stabil prestanda med hög skärkapacitet och manövrerbarhet. Dessutom har dessa motorsågar ofta professionella funktioner, t.ex. uppvärmda handtag, som gör långa arbetspass under tuffa förhållanden säkrare och bekvämare.
 4. Motorsågar för trädvård och beskärning
  Professionella motorsågar för trädvård och beskärning med bra prestanda och tillförlitlighet. Får endast användas om du har adekvat utbildning. Se alla professionella motorsågar.

Gå en motorsågskurs för säkerhets skull!

Det finns flera företag och organisationer som erbjuder kurser inom motorsågsanvändning och säkerhet. Ta reda på vilka regler som gäller i ditt land.

Rekommenderade produkter

(23)