Köpråd

Så här väljer du den bästa motorsågen för dina behov

Skillnaden mellan en bra motorsåg och den bästa motorsågen för just dina behov kan vara betydande. Vi vet vilka faktorer som spelar roll när du avgör vilken såg som passar dig bäst.

Motorsågar brukade vara verktyg för lant- och skogsbrukare, men idag använder husägare dem för en mängd olika uppgifter – från vedhuggning till trädfällning och staketbyggnad. Den mängd produkter som finns att välja mellan har följt samma trend och det kan vara en utmaning att besluta sig för vilken motorsåg man ska köpa. Vi har därför sammanställt en lista som ger bättre klarhet i förvirringen. Ställ dig själv följande frågor innan du besöker återförsäljaren:

 • Hur stor erfarenhet har jag av att använda en motorsåg?
 • Hur ofta kommer jag att använda motorsågen?
 • Vilken typ av trä kommer jag oftast att såga – hårt eller mjukt?
 • Hur stora är de träd som jag oftast kommer att fälla?
 • Hur viktig är motorsågens ergonomi?
 • Ska motorsågen vara utrustad med den extra säkerhetsfunktionen TrioBrakeTM?
 • Hur viktiga är service- och underhållsfunktionerna?
 • Behöver jag ett lättåtkomligt luftfilter och tändstift?
 • Hur viktigt är det att enkelt kunna spänna och byta kedjan?
 • Ska motorsågen vara anpassad för vinterbruk med uppvärmda handtag?
Motorsågar

Lär dig mer om vårt motorsågssortiment

Läs mer

Fastställa storlek

En annan viktig fråga är motorsågens storlek. Det här avgörs av slagvolym (cm3) och motoreffekt (hk eller kW), och följande faktorer spelar roll när du väljer dimensioner:

 • Skicklighet och erfarenhet. Välj en mindre motorsåg som är lättare att manövrera om du är nybörjare på motorsågsarbete. Om motorsågen är för tung tröttas armar och händer, vilket i det långa loppet utgör en säkerhetsrisk.
 • Trätyper och trädstorlekar. Välj en större motorsåg med mer effekt om du vill fälla större träd, i synnerhet hårda träslag. Om modellen är för liten utsätts motorsågen för stora påfrestningar och onödigt slitage.
Chainsaw 560 XP

Svärdets längd

Lämplig längd på svärdet avgörs av trädstorleken och i viss utsträckning erfarenhetsnivån. Om du är van vid hantering av motorsågar bör du ha tillgång till minst två olika svärdslängder, vilket ger dig möjlighet att variera svärdslängden enligt olika trädstorlekar. Ett kortare svärd väger mindre och är lättare att manövrera vid kvistning. Ett längre svärd används till större träd.

FYRA MOTORSÅGSTYPER
 • Professionella sågar är motorsågar med maximala prestanda och optimal ergonomi. De är utformade för yrkesmässig heltids- eller deltidsanvändning och är ofta tillgängliga med uppvärmda handtag.
 • Allroundsågar är robusta motorsågar som är konstruerade på samma sätt som professionella sågar, men med något lägre prestanda. De har utvecklats för deltidsanvändning, t.ex. för trädfällning.
 • Konsumentsågar är små och lättanvända sågar som har utformats för hemmabruk av personer som inte använder motorsågar särskilt ofta.
 • Trädvårdssågar har utvecklats enbart för yrkesarborister vid trädvårdsarbete.