Instruktioner och guider

Så här monterar du klippaggregatet på din professionella åkbara frontrotorklippare från Husqvarna

Flexibiliteten hos din professionella åkbara frontrotorklippare från Husqvarna innebär att du snabbt kan anpassa den till det aktuella arbetet eller till nya uppgifter för säsongen.

Så monterar du klippaggregatet
 1. Kör fram maskinen till klippaggregatet.
 2. Sänk lyftarmarna till klippaggregatets infästningspunkter. Varning! Är hjälpfunktionen inkopplad kommer lyftarmarna röra sig med stor kraft om någon kommer åt lyftspaken. Var försiktig så att du inte klämmer handen. Det finns risk för klämskador.
 3. Aktivera parkeringsbromsen och stäng av motorn.
 4. Sätt dit bulten till länkleden och dess sprintar på båda sidor av klippaggregatet.
 5. Sätt dit kardanaxeln på klippaggregatet. Kardanaxeln är märkt med en pil som indikerar vilken riktning kardanaxeln ska kopplas mot kraftuttaget på maskinen. Skjut bak ringen så frigörs snabbkopplingen och kardanaxeln kan skjutas på axeltappen.
 6. Säkra den främre låskedjan till kardanskyddet runt tvärröret.
 7. Se till att gummiskyddet viks över främre kardanknuten.
 8. Ta bort serviceluckan.
 9. Koppla in kardanaxelns bakre del i kraftuttaget på maskinen.
 10. Sätt dit låskedjan till kardanskyddet runt lyftbalken.
 11. Sätt tillbaka serviceluckan.
 12. Starta motorn och lyft aggregatet halvvägs.
 13. Stäng av motorn.
 14. Montera dit lyftöglorna som hänger på lyftarmarna. Dra ut spärren och peta in lyftöglan. En på varje lyftarm.
 15. Montera dit lyftöglorna som hänger på lyftarmen. Dra ut spärren och peta in lyftöglan. En på varje lyftarm.
  Kontrollera och justera klippaggregatets tiltvinkel.