Berättelser och inspiration

Hur Husqvarna Fleet Services™ optimerar maskinparkshanteringen på Kungliga Djurgården

Som parkansvarig på Kungliga Djurgården ansvarar Gunnar Björkman för underhåll och drift av många maskiner som används för parkförvaltning. Eftersom många olika maskiner används har det varit utmanande att hålla reda på driften och underhållsbehoven och se till att varje maskin används så effektivt som möjligt.

Vi presenterar Husqvarna Fleet Services™

Det var då Husqvarna Fleet Services™ kom in i bilden. Genom att implementera dessa sensorer på många av maskinerna kunde man på Kungliga Djurgården få en tydlig översikt över hur mycket varje maskin användes i olika jobb och under olika årstider. Det gjorde att man kunde fatta bättre beslut om vilka maskiner som ska användas för specifika jobb och säkerställa att varje maskin används så effektivt som möjligt.

Boka in en demonstration

Utöka verksamheten med oss

Kontakta oss

Fördelarna

”En av de största fördelarna med att använda Husqvarna Fleet Services™ är att vi kan maximera användningen och effektiviteten för varje maskinenhet”, säger Gunnar.

”När vi får en helhetsbild över hur mycket varje specifik maskin används ser vi även hur många maskiner vi behöver för de jobb vi har i parken. Vi får mycket bättre effektivitet på varje maskinenhet, och det är väldigt viktigt.”

Men det är inte de enda fördelarna med Husqvarna Fleet Services™. Genom att spåra driftkostnaderna och underhållsbehoven för varje maskin kan man på Kungliga Djurgården hålla sig inom sin budget och se till att varje maskin hålls i toppskick.

”Vi kan enkelt spåra driftkostnaderna och underhållsbehoven för varje maskin, vilket har hjälpt oss att hålla oss inom vår budget och hålla maskinerna i toppskick”, förklarar Gunnar.

”Vi får en väldigt bra översikt över hur mycket service och underhåll som behövs för maskinen, vilket är väldigt positivt.”

Husqvarna Fleet Services, App, Web, Sensor and Product Mix

Använd Husqvarna Fleet Services™ för alla maskiner

Det som kanske imponerar mest är att Husqvarna Fleet Services™ inte är varumärkesspecifikt, vilket innebär att det kan användas på alla maskinenheter oavsett varumärke.

”Husqvarna Fleet Services™ är inte bundet till varumärket. Du kan placera det på vilken maskinenhet som helst”, säger Gunnar.

”Vi vill inte lägga ner resten av våra maskiner utan att veta hur mycket de används. Så vi använder Husqvarna Fleet Services™ på så många maskinenheter som möjligt.”

På Kungliga Djurgården har fördelarna med att använda Husqvarna Fleet Services™ varit många. Genom att optimera maskinparkshanteringen med dessa sensorer har man kunnat fatta bättre beslut, hålla sig inom budgeten och hålla maskinerna i toppskick. Om du vill effektivisera maskinparkshanteringen kan Husqvarna Fleet Services™ vara lösningen för dig.