Chainsaw 550XP
  1. Video uputstva
  2. Preporučeni proizvodi
Uputstva i vodiči

Kako da proverite da li podmazivanje lanca na motornoj testeri radi pravilno

Podmazivanje lanca je važno da se lanac ne bi pregrevao pri sečenju i da bi se obezbedilo da klizi po vodilici bez trenja. Time se produžava trajanje i lanca i vodilice. Pratite uputstva u ovom kratkom videu da biste saznali kako da proverite da li sistem za podmazivanje lanca radi pravilno. Najpre proverite nivo ulja. Pokrenite testeru, uverite se da je kočnica lanca neaktivna. Turirajte motor testere dok je lanac blizu stabla. Ako na stablu ima ulja, sistem za podmazivanje radi.