1/1
Maziva i ulja

Višenamenska mast

 
 
 
 
 
 

Opis proizvoda

Može se koristiti i za glavu trimera, ali i za druge namene.