Uputstva i vodiči

Kako se menja ulje u Husqvarna kosačici

Zamenite ulje na svakih 25 sati upotrebe ili svake sezone. Možda će biti potrebno da češće menjate ulje ako radite u prašnjavim i prljavim okruženjima. Možete da ispustite ulje na dva načina, oba prikazana u ovom videu.

Pre nego što nagnete kosačicu da biste ispustili ulje, ispraznite rezervoar za gorivo tako što ćete ostaviti motor da radi dok ne nestane goriva.

Kako zameniti ulje pumpom za ulje

 1. Iskopčajte kabl svećice i stavite ga na mesto na kom ne može da dođe u kontakt sa svećicom
 2. Uklonite poklopac rezervoara za ulje i merač ulja, stavite ih na čistu površinu
 3. Ispraznite ulje pumpom. Kad završite, očistite grlić da ne bi došlo do prosipanja ulja
 4. Meračem ulja proverite da li je ulje uklonjeno
 5. Dopunite odgovarajućom količinom i tipom ulja, u skladu sa korisničkim priručnikom
 6. Meračem proverite da li je nivo ulja odgovarajući

Kako zameniti ulje naginjanjem kosačice

 1. Ispraznite rezervoar za gorivo tako što ćete ostaviti kosačicu da radi dok ne potroši sve gorivo
 2. Iskopčajte kabl svećice i stavite ga na mesto na kom ne može da dođe u kontakt sa svećicom
 3. Uklonite poklopac rezervoara za ulje i merač ulja, stavite ih na čistu površinu
 4. Stavite teglu na odgovarajuće rastojanje od kosačice
 5. Nagnite kosačicu ka tegli, tako da filter za vazduh bude na najvišoj tački
 6. Očistite svo prosuto ulje
 7. Meračem ulja proverite da li je svo ulje uklonjeno
 8. Dopunite odgovarajućom količinom i tipom ulja, u skladu sa korisničkim priručnikom
 9. Meračem proverite da li je nivo ulja odgovarajući