LC 19AR Lawnmower
 1. Vodič
 2. Istaknuti proizvodi
Uputstva i vodiči

Kako se Husqvarna kosačici ugrađuje komplet za usitnjavanje

Pratite ovaj vodič da biste Husqvarna kosačici ugradili komplet za usitnjavanje. Ne zaboravite da su noževi oštri, pa nosite rukavice ili obmotajte noževe debelom tkaninom.

Vodič za postavljanje kompleta za usitnjavanje

 1. Uklonite kabl svećice
 2. Uklonite sakupljač
 3. Okrenite kosačicu na stranu, tako da filter za vazduh bude okrenut nagore, a prigušivač nadole
 4. Otpustite i uklonite zavrtanj noža i uklonite nož
 5. Postavite nož za usitnjavanje i pritegnite vijak
 6. Zaglavite nož drvenim blokom
 7. Moment-ključem pritegnite vijak na 70 Nm
 8. Postavite čep za usitnjavanje
 9. Vratite kabl svećice na mesto