Uputstva i vodiči

Kako instalirati Husqvarna robotsku kosačicu

Posedovanje Husqvarna Automower® se svodi na lakoću upotrebe, koja se oseti odmah, jer je čak i postupak postavljanja usavršen. Evo koliko je lako postaviti Husqvarna robotsku kosačicu.

Husqvarna nudi Automower® robotsku kosačicu za svaki vrt. Obuhvaćene su dve opcije za instalaciju, instalacija fizičke žice ili bežična instalacija, dostupna za neke modele. Detaljnija uputstva za postavljanje pogledajte na postavljanje granične žice za robotsku kosačicu i bežična instalacija.

1. Povežite se na Automower® Connect

Aplikacija Automower® Connect pruža vam kompletno Automower® iskustvo, nudeći najbolju interakciju sa kosačicom i još mnogo više. Jednostavno preuzmite aplikaciju i napravite Husqvarna nalog i spremi ste da se povežete s kosačicom.

2. Postavite stanicu za punjenje

Stavite stanicu za punjenje na ravno tlu u sredini oblasti koja se kosi, sa nešto slobodnog prostora okolo. Kad postavite stanicu za punjenje, vreme je da napunite robotsku kosačicu. Stavite kosačicu u stanicu za punjenje, uključite je i pređite na sledeći korak. Punjenje prazne baterije traje 30–90 minuta, u zavisnosti od modela. Za bežičnu instalaciju pomoću tehnologije EPOS™, treba postaviti i referentnu stanicu.

3. Postavite granice

Granična žica se stavlja duž ivica travnjaka da bi se definisao prostor za košenje. To je ili fizička granica pomoću žice koja se zakači za zemlju ili virtualna granica koja se pravi vožnjom kosačice na daljinu oko travnjaka putem aplikacije. Stavite ‘ostrva‘ žice oko leja sa cvećem i grmlja, da kosačica ne bi ulazila u njih.

4. Napravite navođenje

Svrha žice za navođenje je da navodi Svrha žice za navođenje je da navodi Husqvarna Automower® nazad do stanice za punjenje kada je potrebno, kao i da pomogne kosačici da dođe do najudaljenijih delova travnjaka. Za instalaciju sa žicom, povežite jedan kraj žice za stanicu za punjenje, stavite žicu oko travnjaka do najudaljenijih delova i onda prikačite graničnu žicu. I granična i žica za navođenje su povezane sa stanicom za punjenje. Za bežičnu instalaciju, mogu se napraviti više virtualnih žica za navođenje u aplikaciji, do stanice za punjenje kada je potrebno, kao i da bi se pomoglo kosačici da dođe do najudaljenijih delova travnjaka. Za instalaciju sa žicom, povežite jedan kraj žice za stanicu za punjenje, stavite žicu oko travnjaka do najudaljenijih deolova i onda prikačite graničnu žicu. I granična i žica za navođenje su povezane sa stanicom za punjenje. Za bežičnu instalaciju, više virtualnih žica za navođenje mogu se napraviti u aplikaciji.

5. Podesite raspored i opustite se

Sada ste spremni da počnete, koristeći aplikaciju da podesite raspored i visinu košenja. Za neke modele možete napraviti i zone za prilagođenije košenje. I to je to! Robotska kosačica se puni dok ne bude spremna da radi, a zatim kreće na posao – tren kad ste i zvanično poslednji put vi kosili travnjak.