Saveti pri kupovini

Stvari koje treba uzeti u obzir prilikom kupovine testere

Moderne testere prilagođene su specifičnim radnim uslovima i korisnicima. Pre nego što kupite testeru, postavite sebi nekoliko pitanja o tome kako ćete je koristiti. Odgovori će vam pomoći da izaberete pravu veličinu i vrstu testere.

Kakav sam korisnik?

Koliko iskustva imam u korišćenju testere? Koliko često ću koristiti testeru – svakodnevno, jednom mesečno ili nekoliko puta godišnje? Za profesionalnu ili kućnu upotrebu?

Kakav posao sečenja ću obavljati?

Za šta ću koristiti testeru? Koje veličine je drveće koje ću najčešće obarati? Tvrdo ili meko drvo? Da li mi je potrebna mala ili velika testera? Tokom kog godišnjeg doba ću koristiti testeru?

Koja veličina testere mi je potrebna?

Mala testera je lakša za manevrisanje nego velika. Ako je testera preteška, šake i ruke će vam se umarati, a to je dugoročno bezbednosni rizik.

Izbor odgovarajuće testere za obaranje velikog drveća i za tvrdo drvo

Odlučite se za veću i snažniju testeru ako želite da obarate veća stabla, naročito od tvrdog drveta. Ako je model premali, testera će trpeti veliko naprezanje i nepotrebno habanje.

Koja dužina vodilice mi je potrebna?

Odgovarajuća dužina vodilice određuje se veličinom drveta i, u određenoj meri, iskustvom rukovaoca. Ako znate da ćete raditi sa panjevima/drvećem različite veličine, preporučuje se da kupite najmanje dve veličine vodilice/lanaca da biste olakšali posao i sebi i testeri. Na svim testerama mogu da se nameste najmanje dve dužine opreme za rezanje.

Kontrolna lista pri kupovini testere:

 1. Ravnoteža
  Uverite se da je testera dobro balansirana i da vam lepo leži u ruci. Trebalo bi da je lako promeniti mesto na kom držite testeru bez gubitka ravnoteže, jer će vam to znatno pomoći pri radu.

 2. Bezbednost
  Uvek koristite i odgovarajuću zaštitnu opremu kad koristite testere.

 3. Redovno održavanje
  Pobrinite se da održavate testeru kako bi vam duže trajala. Osnovno održavanje možete obaviti sami, ali preporučljivo je da vaš lokalni prodavac i serviser redovno proverava testeru za najbolje performanse. Pronađite najbližeg prodavca.
Testere

Saznajte više o asortimanu naših testera

Saznajte više

Različiti tipovi testera

Testere se mogu generalno podeliti u sledeće grupe:

 1. Testere za jednostavnu upotrebu
  Izdržljive višenamenske testere namenjene za jednostavnu upotrebu sa dobrim karakteristikama.

 2. Testere za povremenu upotrebu
  Napravljene za povremene poslove kod kuće. Lake za upotrebu i sa dovoljno snage.

 3. Testere za profesionalnu upotrebu
  Profesionalne testere namenjene su posebno za visoku produktivnost u zahtevnim radnim okruženjima. Pogledajte sve profesionalne testere. Nude odlične karakteristike i visok kapacitet sečenja, kao i lako upravljanje. Pored toga, ove testere vam omogućavaju da radite duge smene u teškim uslovima i da vam pri tome bude udobnije.

 4. Testere za brigu o drveću i orezivanje
  Profesionalne testere za brigu o drveću i orezivanje sa dobrim performansama i pouzdanošću. Koristite ih samo ako ste prošli dovoljnu obuku. Pogledajte sve profesionalne testere za brigu o drveću i orezivanje.

Prođite kurs za rukovanje testerom radi bezbednosti!

Postoji nekoliko kompanija i organizacija koje nude kurseve za upotrebu testera i bezbednosti. Saznajte koja pravila važe u vašoj zemlji.