Uputstva i vodiči

Kako pokrenuti motornu testeru

Verovali ili ne, „Kako pokrenuti motornu testeru“ je često pitanje korisnika testera (ili se bar često traži u Google pretrazi). U ovom vodiču smo dali neke savete o tome kako pripremiti testeru za rad.

Za pokretanje testere postoje dva pravilna načina: na tlu ili sa testerom među nogama. Bez obzira na izabrani način pokretanja, kočnica lanca uvek treba da je aktivna. Mnogi modeli motornih testera mogu da se pokrenu iz položaja pola gasa. Ako kočnica nije aktivirana pri pokretanju nekog od tih modela, lanac može da se rotira.

Pokretanje hladnog motora

  1. Aktivirajte kočnicu lanca.
  2. Ako je model opremljen kontrolom dekompresije – pritisnite je.
  3. Aktivirajte čok. Ako je testera opremljena pumpom za vazduh/gorivo, pritisnite pumpu nekoliko puta, dok gorivo ne bude vidljivo, što je znak da je ušlo u karburator.
  4. Pokretanje na tlu: Stavite desno stopalo u zadnju ručku, a levom rukom dobro držite prednju ručku. Pokretanje sa testerom između nogu: Stavite zadnju ručku između stega na i iza desnog kolena. Držite prednju ručicu levom rukom.
  5. Povucite ručicu startera desnom rukom. Ponavljate dok se motor ne pokrene.
  6. Pritisnite čok (polugas) i vucite dok se testera ne pokrene.
  7. Ubrzajte tako da motor radi u praznom hodu, pa pustite kočnicu lanca.
Motorne testere

Saznajte više o asortimanu naših motornih testera

Saznajte više

Pokretanje vrućeg motora

Vruć motor će se pokrenuti bez čoka. Pratite uputstva iznad, ali preskočite reference na čok. Ako je teško pokrenuti motor, dajte pola gasa. Funkciji pola gasa pristupate tako što do kraja povučete čok, pa ga vratite nazad.