Images Working with chainsaws, part 2
  1. Vodič
  2. Vodilice
Uputstva i vodiči

Kako se održava vodilica

Kada održavate motornu testeru, treba da proverite vodilicu kako biste videli treba li joj održavanje ili zamena.

Održavajte vodilicu na sledeći način

  1. Otpustite navrtku, skinite poklopac kvačila, gurnite vodilicu ka unutra i skinite lanac.
  2. Očistite kanal vodilice šrafcigerom.
  3. Očistite otvor za podmazivanje lanca.
  4. Proverite da li je lančanik vodilice olabavio. Ako je labav, treba promeniti vodilicu.
  5. Proverite ima li oštrih ivica na vodilici.
  6. Uklonite te oštre ivice pomoću ravne turpije.
  7. Proverite da li je vrh vodilice pohaban ili oštećen. Ako je pohaban samo sa jedne strane, možete da okrenete vodilicu. Ako su obe strane pohabane, treba je zameniti novom.
  8. Proverite da li je kanal vodilice pohaban ili oštećen tako što ćete zadrmati lanac. Ako se klima, treba promeniti vodilicu.