Uputstva i vodiči

Naših najboljih 7 saveta za bezbedno i efikasno okresivanje velikih grana

Kad koristite motornu testeru, odsecanje velikih grana je obično radnja koja zahteva najviše vremena i napora. Drugim rečima, dobićete mnogo ako ovladate dobrom tehnikom.

Ako ste početnik u odsecanju većih grana, pazite na bezbednost pri radu testerom i treba da radite polako i metodično, postepeno povećavajući brzinu. Zapamtite: ako leđa počnu da vam se zamaraju, to je znak da treba da poboljšate tehniku. Evo nekih osnovih pravila za bezbedno i efikasno odsecanje većih grana.

1. Prava visina

Najbolja radna visina za odsecanje većih grana je kada se drvo nalazi između struka i kolena. Možete da postignete dobru radnu visinu tako što ćete nastojati da oborite drvo tako da padne preko drugih oborenih stabala, panjeva, kamenja i drugih uzdignuća na terenu. Ne zaboravite – savijajte kolena, ne kičmu.

2. Stabilno i mirno

Zauzmite bezbedno mesto sa leve strane debla, stopala razdvojenih pod uglom od 45 stepeni u odnosu na deblo. Radite testerom blizu tela i održavajte siguran stav u dva smera. Uverite se da imate dovoljan dohvat, tako da možete da svedete rizičan posao premeštanja gazišta tokom okresivanja na minimum.

3. Lagano

Da bi se izbegle nesreće, važno je da ne odižete motornu testeru sa debla više nego što je potrebno. Nosite testeru što je moguće manje – koristite je kao polugu, sa telom testere naslonjenim na deblo ili na nogu. Okresivanje je lakše i efikasnije uz kratku vodilicu (13"–15").

Chainsaw 550 XP

4. Kontrolisani pokreti

Kada premeštate stopala, uvek držite vodilicu sa druge strane stabla. Lanac mora da miruje kada se krećete. Držite testeru za obe ručke kad prelazite kraća rastojanja, nikada samo za zadnju ručku. Ako se krećete duže, pobrinite se da ste aktivirali kočnicu lanca i nosite testeru za prednju ručku.

5. Pazite se povratnog udara

Izbegavajte sečenje vrhom vodilice. Tokom okresivanja uvek morate da obuhvatite ručku i palcem i ostalim prstima. Koristite dužinu vodilice koja odgovara veličini stabla.

6. Izbegnite uštinuća

Utvrdite u kom pravcu deluje sila zatezanja grana i secite na suprotnoj strani grane, gde je verovatnije da vodilica neće biti uštinuta težinom grane. Ako niste sigurni, odsecite granu u fazama, sa spoljne strane ka stablu.

7. Zakočite pre uklanjanja grane

Ostavite testeru na panj dok ručno desnom rukom uklanjate grančice i drvo za potpalu. Najpre otpustite gas i blokadu gasa i aktivirajte kočnicu lanca. Ako je testera opremljena funkcijom TrioBrakeTM, još je lakše aktivirati kočnicu lanca pre uklanjanja grančica.

Sečenje odozdo, tako da lanac pokušava da povuče testeru ka trupcu, se zove sečenje povlačećim lancem. Sečenje odozdo, tako da lanac gura testeru ka vama, se zove sečenje lancem koji privlači.

Okresivanje stabla sa raznih strana
 1. Kad okresujete desnu stranu, stojte sa leve strane stabla. Naslonite testeru
  na stablo, sa vodilicom sa desne strane. Secite lancem koji povlači ili privlači.
  Naslonite desnu nogu na stablo radi bolje ravnoteže.
 2. Kad orezujete vrh, naslonite vodilicu na stablo. Sečenje lancem koji privlači. Poduprite telo testere
  desnom nogom. Sečenje odozdo, tako da lanac gura testeru ka vama,
  se zove sečenje lancem koji privlači.
 3. Kad odsecate sa leve strane, naslonite testeru na stablo i jednu nogu. Sečenje lancem koji privlači i lancem koji gura.
Učite i otkrijte

Saznajte više o šumarstvu i profesionalnoj nezi drveća

Pročitajte članke