327 LDX cultivator close up
  1. Tips
  2. Rekommenderade produkter
Instruktioner och guider

Tips om gräsvård från Husqvarna: Så här sköter du jorden

Jorden i din trädgård är en levande organism som behöver luft, vatten och näring. Därför är luckring – eller jordkultivering – av största vikt för en frisk trädgård. Och därför har vi sammanställt en guide i ämnet.

Allteftersom tiden går blir jorden under gräsmattan och i blomrabatterna mindre frisk. Den kan bli för kompakt, vilket betyder att de små fickorna av luft under ytan pressas samman så att jorden förlorar sin struktur. När det händer kan vatten och näringsämnen inte längre tränga ner i jorden och det blir svårt för rötter att växa och växter att frodas. Det ställer krav på jordbearbetning, eller luckring, vilket helt enkelt innebär att gräva i jorden och lägga till näringsämnen eller jordförbättringsmedel i form av kompostmaterial eller matjord för att lufta jorden. När du gräver kan du välja mellan olika tekniker:

Grundgrävning

Ta en spade och gräv, vänd runt jorden och hacka den. Om det behövs tillsätter du näringsämnen och humus till jorden innan den läggs tillbaka.

Enkelgrävning

Med enkelgrävning kan du effektivt täcka in trädgårdsytan så att den får enhetlig standard. Dela in ytan i remsor och gräv ett litet dike, cirka 25–30 centimeter brett och en spadlängd djupt. Lägg jorden på sidan och lämna diket tomt. Flytta till nästa remsa, lyft samma mängd jord från denna och häll den i det första diket samtidigt som du bryter upp klumparna. Fortsätt på detta sätt tills hela trädgården har bearbetats. I slutet fyller du det sista diket med den jord du lade åt sidan från det första diket.

Ytbearbetning

Om jorden inte är för kompakt kanske det räcker med en ytlig bearbetning. Använd en tandad kratta eller kultivator och försök att låta bli att störa jordstrukturen under 5–8 centimeters djup.

Tillvägagångssätt utan grävning

Om gräsmattan är i gott skick kanske du inte behöver gräva. Det bör räcka att lägga på 6–10 centimeter med mat- eller kompostjord. När det är dags att plantera krattar du bort kompostjorden innan du sår nya frön.

När du ska låta bli att gräva

Om jorden är alltför fuktig ska du inte gräva eftersom du då kan skada jordstrukturen.

Slutligen ska du komma ihåg att nyckelordet är löst. Dina växter behöver mineraler, luft, vatten och organiskt material för att frodas. Det bästa sättet att ge dem detta är att bearbeta och vända jorden och lägga till mat- och kompostjord.