Automower®04-03-2024

Exempel på Automower®-installation

Det är viktigt att planera Automower®-installationen noga. Vi rekommenderar att du gör en skiss av arbetsområdet som innehåller alla hinder och utmaningar i din trädgård. Den gör det enklare att fastställa bästa möjliga placering av laddstationen, begränsningskablarna och guidekablarna.

Nedan följer några exempel som kan vara till hjälp när du planerar din Automower®-installation.

Liten, platt och öppen gräsmatta

Bilden nedan är ett exempel på en liten, platt och öppen gräsmatta med endast en så kallad ö (ett hinder omgivet av begränsningskabel). Installationen använder en guidekabel som leder gräsklipparen tillbaka till laddstationen när det är dags att ladda.

Automower®-installation, liten, plan och öppen gräsmatta

Medelstor gräsmatta med vissa utmaningar

Bilden nedan är ett exempel på en medelstor gräsmatta med enstaka utmaningar. Exempelvis två öar, en smal passage, ett avlägset område och en sluttning. I den här installationen har man använt två guidekablar som leder klipparen tillbaka till laddstationen och hjälper den att navigera genom smala passager och till avlägsna områden.

Automower-installation, medelstor komplex gräsmatta

Komplex gräsmatta med många utmaningar

Bilden nedan är ett exempel på en utmanande gräsmatta med flera öar, smala passager, avlägsna områden, en lutning och en biyta. I den här installationen har man använt två guidekablar som leder klipparen tillbaka till laddstationen och hjälper den att navigera genom smala passager och till avlägsna områden.

När du vill att klipparen ska klippa biytan flyttar du den dit och sedan väljer du Biyta när du startar klipparen. På biytan klipper klipparen under en angiven tidsperiod eller tills batteriet är tomt, utan att leta efter laddstationen.

Automower®-installation, komplex gräsmatta

Läs mer

Installera begränsningskabeln

Installera guidekabeln

Skapa en ö

Kullar och lutningar

Biyta

Kontakta din lokala Husqvarna-återförsäljare om du vill ha personlig hjälp med din robotgräsklippare.

Var den här artikeln till hjälp?