Automower®14-02-2024

Hur man skapar en ö i en Automower®-installation

Om det finns ytor i gräsmattan där du vill att klipparen aldrig ska komma in, till exempel rabatter eller stenpartier, rekommenderar vi att du skapar så kallade öar med begränsningskabeln.

I exemplet nedan har öar skapats runt en rabatt och ett träd.

Skapa en ö

Lägg kabeln från kantlinjen till och runt hindret. Riktningen är mycket viktig. Korsa inte kabeln. Om du kommer från höger ska du börja på den högra sidan av hindret.

När du sluter cirkeln ska du lägga kablarna tätt ihop på vägen tillbaka. Därefter avbryts signalen. Klipparen registrerar ingen signal och kan passera över de två kablarna. Om du korsar kablarna, identifierar klipparen inte detta som en ö. Den kan inte passera och stannar.

Eftersom Automower®-robotgräsklippare är konstruerade för att klara mjuka stötar, behöver inte hinder som träd alltid vara avspärrat av begränsningskabeln. Se dock till att trädet inte har synliga rötter eftersom de kan skada knivarna.

Skapa en ö

Tillfällig zonkontroll

Om du tillfälligt behöver avgränsa en viss yta så att den inte klipps av robotgräsklipparen erbjuder Husqvarna ett flertal lösningar* för zonkontroll i trädgården. Dessa kan till exempel användas när vårblommorna blommar, när barnens uppblåsbara pool står på gräsmattan eller när du har en yta med nysått gräs.

  • AIM-teknik | Om du har en Automower®-modell med stöd för AIM-teknik kan du skapa en virtuell avgränsad zon för att se till att klipparen inte klipper i det området.
  • Automower® FlexiFence | Automower® FlexiFence är en batteridriven begränsningskabel som skapar en tillfällig avgränsad zon utan att du behöver ansluta den till huvudbegränsningskabeln.
  • Automower® Area Switch | Automower® Area Switch används för att kortsluta begränsningskabeln, vilket gör att du effektivt kan skapa zoner som enkelt slås på eller stängs av.
  • Automower® Temporary Fence | Pålitliga och robusta stålbågar som snabbt och enkelt kan installeras och flyttas utan att scheman eller gränser behöver justeras.
    Tillfälligt staket

*Tillgängligheten kan variera beroende på marknad.

Virtuella installationer

Informationen ovan gäller Automower®-installationer med en begränsningskabel. Mer information om trådlösa Automower®-installationer med EPOS™-teknik finns i Virtuella installationer.

Var den här artikeln till hjälp?