Instruktioner och guider

Så här undviker du att svärdet fastnar när du beskär träd med en stångsåg

Det sista du vill är att svärdet fastnar i en gren när du beskär träd med en stångsåg. För att undvika detta bör du använda tekniken som visas i den här korta videon. Först gör du ett kort skär en liten bit från stammen från undersidan av grenen. Med den här metoden undviker du att svärdet fastnar när du sågar tjockare grenar. Gör sedan ett skär uppifrån något närmare stammen. Såga sedan av det som är kvar av grenen nära stammen