1/1
Tillbehör

Varningsljus

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produktbeskrivning

Orange roterande blinkande ljus. Installeras på ropsbågen. Lampfäste, kablage och omkopplare ingår.