Automower®30-01-2024

Styr Automower®-robotgräsklipparen med IFTTT

Med IFTTT kan du automatisera styrningen av Automower®-robotgräsklipparen och göra robotgräsklipparen till en naturlig och helt integrerad del av ditt hemautomationssystem.

Ny på IFTTT?

IFTTT står för If This Then That. Det är en tjänst som gör att du kan ansluta appar, tjänster och smarta hemenheter. Läs mer om IFTTT

Krav

Om du vill använda IFTTT med din Automower®-robotgräsklippare behöver du följande:

 • En klippare med Wi-Fi eller mobil anslutning eller en gräsklippare med ett Automower® Connect-kit installerat
 • Automower® Connect-appen
 • En iOS- eller Android-enhet
 • Ett IFTTT-konto

Anslut till IFTTT och skapa en applet

 1. Hämta och installera IFTTT-appen från Google Play eller App Store.
 2. Öppna IFTTT-appen och skapa ett IFTTT-konto eller logga in på ett befintligt IFTTT-konto.
 3. När du har loggat in på ditt IFTTT-konto trycker du på Skapa.
 4. Tryck på If This Add för att börja skapa din IFTTT-applet.
 5. Välj vilken åtgärd som ska utlösa en aktivitet för din Automower®-robotgräsklippare. Om du till exempel vill att gräsklipparen ska parkera när du trycker på en smart knapp väljer du en utlösare som Knappwidget.
 6. När du har valt en utlösare måste du ansluta klipparen till IFTTT-appleten. Tryck på Then That Add för att definiera vad som ska hända när utlösaren aktiveras.
 7. Sök efter Husqvarna eller Automower och tryck på Husqvarna Automower®-ikonen.
 8. Välj en åtgärd i listan och tryck på Anslut.
 9. Logga in med dina inloggningsuppgifter för Automower® Connect (om du inte redan är inloggad).
 10. Läs meddelandet om datasekretess och tryck på Verifiera.
 11. Om det behövs ställer du in villkoren för de valda åtgärderna och trycker på Skapa åtgärd.
 12. Tryck på Fortsätt, namnge appleten och tryck sedan på Slutför.

Du har nu framgångsrikt kopplat ditt Automower® Connect-konto till IFTTT och skapat en applet för styrning av din Automower®-robotgräsklippare med IFTTT.

Aktivera eller inaktivera en IFTTT-applet

Om du vill aktivera en IFTTT-applet trycker du på skjutreglaget Anslut.

Om du vill avaktivera en IFTTT-applet trycker du på skjutreglaget Ansluten.

Ta bort en IFTTT-applet

Om du vill ta bort en IFTTT-applet trycker du på appleten och väljer Arkiv.

Ändra IFTTT-konto

Det går att ändra det IFTTT-konto som är kopplat till Automower® Connect-kontot. Det här är användbart om du till exempel angav fel e-postadress i Automower® Connect-appen eller om ett nytt IFTTT-konto skapades för Automower® Connect-appen men du har ett annat IFTTT-konto som du använder för andra Smart Home-funktioner som du även vill använda för Automower® Connect.

 1. Ta bort tjänsten Husqvarna Automower® från IFTTT-kontot som du inte vill använda för att styra Automower®-robotgräsklipparen. Mer information om hur du gör detta finns i Ta bort anslutningen mellan IFTTT och ditt Automower® Connect-konto.
 2. Öppna Automower® Connect-appen och välj Smart Home i menyn.
 3. Ange e-postadressen för det IFTTT-konto som du vill använda för Automower® Connect.

IFTTT-kontot som används med Automower® Connect har nu ändrats.

Flera IFTTT-konton

Att ha flera IFTTT-konton anslutna till ditt Automower® Connect-konto är i allmänhet inte ett problem så länge IFTTT-appletprogrammen inte skickar motstridiga kommandon till systemet.

IFTTT-begränsningar

IFTTT kan användas för att styra din Automower®-robotgräsklippare på många smarta sätt, men det finns vissa begränsningar för vad en IFTTT-applet kan göra när klipparen har statusen Stoppad eller Parkerad tills vidare.

Parkerad tills vidare

Om din Automower®-robotgräsklippare parkeras med kommandot Parkerad tills vidare kan den inte startas med IFTTT.

Om du vill starta om produkten använder du appen Automower® Connect, Google Assistant, Amazon Alexa eller displayen på produkten (om sådan finns).

Stoppad

Om din Automower®-robotgräsklippare stoppas med STOP-knappen på gräsklipparen, kan den inte startas med IFTTT.

Om du vill starta om produkten måste du starta den manuellt på plats.

Mer information

Ta bort anslutningen mellan IFTTT och ditt Automower® Connect-konto

Var den här artikeln till hjälp?