Så här startar du en röjsåg och en grästrimmer

För att röjsågen och grästrimmern ska fungera optimalt måste du starta dem på rätt sätt.

Starta en röjsåg

 1. Tryck på pumpblåsan flera gånger tills den börjar fyllas.
 2. Aktivera choken.
 3. Dra tills motorn tänder.
 4. Avaktivera choken när motorn har stannat.
 5. Dra för att starta motorn.
 6. Varva för att uppnå normalt varvtal.

Hur man startar en grästrimmer

 1. Tryck på pumpblåsan flera gånger tills den börjar fyllas.
 2. Aktivera choken.
 3. Dra tills motorn tänder. Tryck inte på startspaken.
 4. Avaktivera choken när motorn har stannat.
 5. Dra för att starta motorn.
 6. Varva för att uppnå normalt varvtal.

Var den här artikeln till hjälp?