Så här rengör eller byter du tändstift på en grästrimmer och röjsåg

För att hålla din grästrimmer och röjsåg i optimalt skick är det viktigt att rengöra eller byta ut tändstiftet.

För detta behöver du:

 • skyddshandskar
 • en stålborste
 • en kombinyckel med stor öppning eller ett annat verktyg som passar beroende på tändstiftets storlek
 • ett tändstift (se din produkts bruksanvisning för rätt storlek på tändstiftet).

Undersök tändstiftet om

 • motorn har låg effekt
 • motorn inte startar på en gång
 • motorn inte fungerar korrekt på tomgång.

Underhåll av tändstift:

 1. Ta av kåpan för att komma åt tändstiftet.
 2. När kåpan har tagits bort drar du av tändhatten och tändkabeln. Innan du går vidare: Se till att det inte finns någon korrosion på kontaktens ovansida. Borsta bort eventuell korrosion från kontakten med en stålborste. Se också till att rengöra området och ta bort smuts och skräp.
 3. Ta bort tändstiftet genom att skruva det medurs med en kombinyckel med stor öppning. Kontrollera om tändstiftet har spruckit eller om det täcks av sotavlagringar och kontrollera kontakterna på elektroden.
 4. Borsta bort eventuella sotavlagringar på elektroden med stålborsten.
 5. Om tändstiftet inte är skadat och du kunde rengöra elektroden och kontaktplinten utan problem skruvar du i det i motorn igen. Dra åt ordentligt med hylsnyckeln. Dra inte åt för hårt.
 6. Se till att tändhatten och kabeln klickar ordentligt på plats när du sätter tillbaka dem.

VAR FÖRSIKTIG! Se till att använda rätt elektrodavstånd för din specifika trimmer eller röjsåg. Du hittar informationen i bruksanvisningen eller så kan du besöka en auktoriserad återförsäljare. Ett felaktigt tändstift kan skada produkten.

Var den här artikeln till hjälp?