1/1
Štitnici za uši

HUSQVARNA ULTRA VISION ANTIFONI SA VIZIROM

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opis proizvoda

Udobni štitnici za sluh gdje se pritisak na glavu može podesiti za 20%. Opremljen Ultra Vison vizirom za optimalan prijenos svjetlosti. Sadrži tekstilni pokrivač između vizira i trake za glavu, štiteći glavu od trave, prašine i kiše. Uvijek koristite u kombinaciji sa zaštitnim naočarima.