1/1

Opis proizvoda

Razbacivač sa lako podesivim protokom, za veće površine.