Uputstva i vodiči

Naših najboljih 7 savjeta za bezbjedno i efikasno okresivanje velikih grana

Kad koristite motornu testeru, odsijecanje velikih grana je obično radnja koja zahtijeva najviše vremena i napora. Drugim riječima, dobićete mnogo ako ovladate dobrom tehnikom.

Ako ste početnik u odsijecanju većih grana, pazite na bezbijednost pri radu testerom i treba da radite polako i metodično, postepeno povećavajući brzinu. Zapamtite: ako leđa počnu da vam se zamaraju, to je znak da treba da poboljšate tehniku. Evo nekih osnovih pravila za bezbjedno i efikasno odsijecanje većih grana.

1. Prava visina

Najbolja radna visina za odsijecanje većih grana je kad se drvo nalazi između struka i koljena. Možete da postignete dobru radnu visinu tako što ćete nastojati da oborite drvo tako da padne preko drugih oborenih stabala, panjeva, kamenova i drugih uzdignuća na terenu. Ne zaboravite – savijajte koljena, ne kičmu.

2. Stabilno i mirno

Zauzmite bezbjedno mjesto sa lijeve strane debla, stopala razdvojenih pod uglom od 45 stepeni u odnosu na deblo. Radite testerom blizu tijela i održavajte siguran stav u dva smjera. Uvjerite se da imate dovoljan dohvat, tako da možete da svedete rizičan posao premještanja gazišta tokom okresivanja na minimumu.

3. Lagano

Da bi se izbjegle nesreće, važno je da ne odižete motornu testeru sa debla više nego što je potrebno. Nosite motornu testeru što je moguće manje – koristite je kao polugu, sa tijelom testere naslonjenim na deblo ili na nogu. Okresivanje je lakše i efikasnije kratkom vodilicom (13"–15").

Chainsaw 550 XP

4. Kontrolisani pokreti

Kad premještate stopala, uvijek držite vodilicu sa druge strane stabla. Lanac mora da miruje kad se krećete. Držite testeru za obije ručke kad prelazite kraća rastojanja, nikad samo za zadnju dršku. Ako se krećete duže, aktivirajte kočnicu lanca i nosite testeru za prednju dršku.

5. Pazite se povratnog udara

Izbjegavajte sječenje vrhom vodilice. Tokom okresivanja uvijek morate da obuhvatite dršku i palcem i ostalim prstima. Koristite dužinu vodilice koja odgovara veličini stabla.

6. Izbjegnite uštinuća

Utvrdite u kom pravcu djeluje sila zatezanja grana i režite na suprotnoj strani grane, gdje je vjerovatnije da vodilica neće biti uštinuta težinom grane. Ako niste sigurni, odrežite granu u fazama, sa spoljne strane ka stablu.

7. Zakočite prije uklanjanja grane

Ostavite testeru na panj dok ručno desnom rukom uklanjate grančice i drvo za potpalu. Najprije otpustite gas i blokadu gasa i aktivirajte kočnicu lanca. Ako je testera opremljena funkcijom TrioBrakeTM, još je lakše aktivirati kočnicu lanca prije uklanjanja grančica.

Rezanje odozdo, tako da lanac pokušava da povuče testeru ka trupcu, se zove rezanje povlačećim lancem. Rezanje odozdo, tako da lanac gura testeru ka vama, se zove rezanje lancem koji privlači.

Okresivanje stabla sa raznih strana
 1. Kad okresujete desnu stranu, stojte sa lijeve strane stabla. Naslonite testeru
  na stablo, sa mačem sa desne strane. Režite lancem koji povlači ili privlači.
  Naslonite desnu nogu na stablo radi bolje ravnoteže.
 2. Kad orezujete vrh, naslonite vodilicu na stablo. Rezanje lancem koji privlači. Poduprite tijelo testere
  desnom nogom. Rezanje odozdo, tako da lanac gura testeru ka vama,
  se zove rezanje lancem koji privlači.
 3. Kad odsijecate sa lijeve strane, naslonite testeru na stablo i jednu nogu. Rezanje lancem koji privlači i lancem koji gura.
Učite i otkrijte

Saznajte više o šumarstvu i profesionalnoj njezi drveća

Pročitajte članke