Forest
Pravna obaveštenja

Uslovi korišćenja

Opšte napomene

Ovu veb-lokaciju i bilo koje podlokacije na njoj (zajedničkim nazivom „Lokacija”) objavljuje i održava Husqvarna AB (javn.)/GARDENA GmbH ili njene kompanije u grupi, podružnice ili predstavništva (zajedničkim nazivom HUSQVARNA). Vaše korišćenje Lokacije podložno je zakonski obavezujućem ugovoru između vas i kompanije HUSQVARNA („Ugovor”). Korišćenjem Lokacije, vi potvrđujete da ste pročitali, razumeli i pristali na odredbe i uslove i sve povezane dokumente.

Licenca

Podložno odredbama i uslovima iznetim u ovom Ugovoru, kompanija HUSQVARNA vam daje neekskluzivno, neprenosivo, ograničeno pravo na pristup, korišćenje i prikaz ove Lokacije i materijala na njoj. Vi se slažete da nećete prekidati ili pokušati da prekinete rad Lokacije na bilo koji način.

Kompanija HUSQVARNA vam daje ovlašćenje da pregledate i preuzimate informacije („Materijali”) dostupne na ovoj Lokaciji za lične, nekomercijalne potrebe. Ovo ovlašćenje nije prenos vlasništva u Materijalima i kopijama Materijala i podložno je sledećim ograničenjima: 1) vi morate da zadržite, na svim kopijama preuzetih Materijala, sva obaveštenja o autorskim i ostalim vlasničkim pravima sadržanim u Materijalima; 2) ne smete da modifikujete Materijale ni na koji način niti da reprodukujete ili javno prikazujete, izvodite ili distribuirate ili na drugi način koristite ili ih prenosite u bilo koju javnu ili komercijalnu svrhu; i 3) ne smete da prenesete Materijale bilo kojoj drugoj osobi osim ako je obavestite o obavezama koje proizilaze iz ovih odredbi i uslova za korišćenje, i ona se složi da ih prihvati. Slažete se da ćete se pridržavati svih dodatnih ograničenja prikazanih na Lokaciji na način na koji mogu biti ažurirana s vremena na vreme. Ova Lokacija, uključujući sve Materijale, zaštićena je autorskim pravima kao i zakonima o autorskim pravima širom sveta te odredbama ugovora. Vi se slažete da ćete poštovati sve zakone o autorskim pravima širom sveta tokom vašeg korišćenja ove Lokacije i da ćete sprečiti bilo koji oblik neovlašćenog kopiranja Materijala. Kompanija HUSQVARNA vam ne daje bilo kakvo izričito ili podrazumevano pravo prema bilo kojim zakonima o patentima, dizajnima, zaštićenim znakovima, autorskim pravima ili poslovnim tajnama.

Garancije korisnika

Vi izjavljujete i garantujete da ćete koristiti Lokaciju u skladu sa ovim Ugovorom, uključujući zakone i odredbe prema ovom Ugovoru, kao i da ćete se pridržavati svih postojećih i budućih smernica i pravila Lokacije. Vi se slažete da nećete koristiti Lokaciju za: (a) prenos neželjene ili netražene komunikacije; (b) pretvaranje da nastupate u ime kompanije HUSQVARNA ili nekog drugog ili dozvoljavanje trećoj strani da se pretvara da ste vi; (c) krivotvorenje zaglavlja ili na drugi način manipulisanje identifikatorima kako bi se prikrilo poreklo bilo kog sadržaja koji se prenosi putem Lokacije; (d) lažno predstavljanje vaše povezanosti sa osobom ili subjektom; (e) postupanje na način koji negativno utiče na sposobnost drugih korisnika da koriste Lokaciju; (f) bavljenje aktivnostima kojima se krši bilo koji važeći zakon; (g) objavljivanje ili prenos bilo kojeg materijala koji krši ili na bilo koji način narušava prava drugih ili koji je nezakonit, uvredljiv, klevetnički, vulgaran ili na bilo koji drugi način neprimeren ili koji sadrži bilo kakav oblik oglašavanja ili traženja u vezi sa proizvodima ili uslugama ili (h) prikupljanje ili čuvanje podataka o ličnosti o drugim korisnicima, osim ako ti korisnici to posebno odobre.

Privatnost

Informacije o praksama kompanije HUSQVARNA koje se odnose na privatnost, kako prikupljamo i rukujemo vašim podacima o ličnosti i kako štitimo vašu privatnost mogu se naći u Politici privatnosti kompanije HUSQVARNA. Korišćenjem ove Lokacije vi se slažete da se vaši podaci o ličnosti koriste u skladu sa Politikom privatnosti kompanije HUSQVARNA.

Izmene

Kompanija HUSQVARNA zadržava pravo da, po sopstvenom nahođenju, menja, modifikuje, dodaje ili uklanja bilo koji deo ovog Ugovora, u celosti ili delimično, u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja. Izmene u ovom Ugovoru će stupiti na snagu kada budu objavljene na Lokaciji. Vaše nastavljeno korišćenje Lokacije nakon što se objave eventualne izmene ovog Ugovora smatraće se prihvatanjem tih izmena.

Kompanija HUSQVARNA neće biti pravno obavezana ovm Ugovorom i zadržava sva svoja zakonska prava u vezi sa takvom neusaglašenošću. 

Prava intelektualne svojine

Vi potvrđujete i slažete se da sva prava intelektualne svojine (uključujući, između ostalog, autorska prava, patente, praktično znanje, poverljive informacije, prava na baze podataka i prava na zaštićene znakove i dizajne bilo da su registrovani ili neregistrovani) na Lokaciji pripadaju kompaniji HUSQVARNA ili njenim davaocima licence. Celokupan gudvil i prava intelektualne svojine koja nastaju iz korišćenja takvih prava intelektualne svojine koja pripadaju kompaniji HUSQVARNA dejstvovaće u korist kompanije HUSQVARNA.

Vi potvrđujete i slažete se da nećete, i ništa u ovom Ugovoru vam ne daje pravo da koristite zaštićene znakove, trgovačke nazive, servisne oznake, logotipe, nazive domena ili ostale prepoznatljive karakteristike brenda kompanije HUSQVARNA.

Imajte na umu kako će se sve informacije, neželjeni/netraženi predlozi, ideje ili ostali podnesci smatrati da nisu poverljivi i da nisu vlasnički. Slanjem bilo kojih informacija ili materijala, osim u Izjavi o patentnim informacijama kako je opisano u Husqvarna Politici koja se odnosi na razmatranje neželjenih/netraženih ideja, vi dajete kompaniji HUSQVARNA neograničenu, oslobođenu tantijema, neopozivu i svetsku licencu za korišćenje, reprodukovanje, prikazivanje, izvođenje, modifikovanje, prenos i distribuciju tih materijala ili informacija te se takođe slažete da je kompanija HUSQVARNA slobodna da koristi bilo koje ideje, koncepte, praktično znanje ili tehnike koje nam pošaljete u bilo koju svrhu. Za više informacija pogledajte HUSQVARNA Politiku koja se odnosi na razmatranje neželjenih/netraženih ideja.

Softver

Svaki softver koji može biti dostupan za preuzimanje sa ove veb-lokacije („Softver”) autorsko je delo kompanije HUSQVARNA i/ili njenih dobavljača.

Korišćenje Softvera je regulisano uslovima ugovora o licenci za krajnjeg korisnika, ako postoji, koji je priložen uz ili uključen u Softver („Ugovor o licenci”). Osim ako iz Ugovora o licenci proizilazi drugačije, Softver je dostupan za preuzimanje isključivo za upotrebu krajnjim korisnicima. Svaka reprodukcija ili redistribucija Softvera koja nije u skladu sa Ugovorom o licenci može rezultirati građanskim i krivičnim kaznama.

BEZ OGRANIČENJA GORE NAVEDENOG, KOPIRANJE ILI REPRODUKCIJA SOFTVERA NA BILO KOJI DRUGI SERVER ILI LOKACIJU RADI DALJNJE REPRODUKCIJE ILI REDISTRIBUCIJE IZRIČITO JE ZABRANJENA.

SOFTVER JE ZAJAMČEN, AKO JE UOPŠTE, SAMO PREMA USLOVIMA UGOVORA O LICENCI. OSIM KAKO JE ZAJAMČENO U UGOVORU O LICENCI, HUSQVARNA OVIM PUTEM ODRIČE ODGOVORNOST ZA SVE GARANCIJE I USLOVE U POGLEDU SOFTVERA, UKLJUČUJUĆI SVE PODRAZUMEVANE GARANCIJE I USLOVE TRŽIŠNOSTI, PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU, NASLOVLJENOST I NEPREKRŠAVANJE.

Veb-lokacije treće strane

Radi vaše koristi, Lokacija može sadržati veze do internet stranica koje su u vlasništvu trećih strana, one ih objavljuju i održavaju. HUSQVARNA ne preuzima obavezu da prati ili razmatra takav sadržaj Lokacije Treće strane niti je HUSQVARNA odgovorna za tačnost ili pouzdanost bilo kojih takvih veb-lokacija treće strane.

Spoljne veze do Lokacije

Sve veze ka Lokaciji mora odobriti kompanija HUSQVARNA u pisanom obliku, osim što kompanija HUSQVARNA daje saglasnost za veze u kojima: (i) veza je samo tekstualna veza koja sadrži samo naziv „HUSQVARNA” i ne sadrži niti jedan od vlasničkih HUSQVARNA ili zaštićenih znakova njenih davaoca licence; (ii) veza „upućuje” samo na www.husqvarna.com, a ne i na dublje stranice; (iii) veza, kada je korisnik aktivira, prikazuje tu stranicu preko celog ekrana u potpuno operativnom i navigacijskom prozoru pretraživača, a ne unutar „okvira” na povezanoj veb-lokaciji; i (iv) izgled, položaj i drugi aspekti veze ne smeju stvoriti lažni izgled da je subjekt ili njegove aktivnosti ili proizvodi povezani ili sponzorisani od strane kompanije HUSQVARNA, niti biti takvi da mogu oštetiti ili oslabiti gudvil povezan sa nazivom i zaštićenim znakovima kompanije HUSQVARNA ili njenih povezanih društava. HUSQVARNA zadržava pravo da opozove ovaj pristanak na vezu u bilo kom trenutku prema sopstvenom nahođenju.

Isključenje podrazumevanih garancija

Iako su preduzete mere kako bi se osigurala tačnost informacija i kontinuirana dostupnost ove Lokacije, HUSQVARNA ne preuzima bilo kakvu odgovornost u pogledu toga. MATERIJALI MOGU SADRŽAVATI NETAČNOSTI I TIPOGRAFSKE GREŠKE. HUSQVARNA NE GARANTUJE TAČNOST ILI POTPUNOST MATERIJALA NITI POUZDANOST BILO KOG SAVETA, MIŠLJENJA, IZJAVE ILI OSTALIH INFORMACIJA PRIKAZANIH ILI DISTRIBUIRANIH PUTEM LOKACIJE. VI POTVRĐUJETE DA ĆE SVAKO OSLANJANJE NA BILO KOJE TAKVO MIŠLJENJE, SAVET, IZJAVU, OBAVEŠTENJE ILI INFORMACIJU BITI ISKLJUČIVO NA VAŠ RIZIK. CELOKUPAN SADRŽAJ SE PRUŽA „KAO ŠTO JESTE” I „KAKO JE DOSTUPAN”. HUSQVARNA IZRIČITO ODRIČE ODGOVORNOST ZA BILO KOJE IZJAVE ILI GARANCIJE BILO KOJE VRSTE, IZRIČITE ILI PODRAZUMEVANE, UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, GARANCIJE TRŽIŠNOSTI ILI PRIKLADNOSTI ZA POSEBNU SVRHU, NEPREKRŠAVANJE ILI ODGOVORNOST KOJA SE ODNOSI NA FUNKCIONISANJE OVE LOKACIJE ILI SADRŽAJA. HUSQVARNA NE GARANTUJE NITI DAJE BILO KAKVE IZJAVE KOJE SE TIČU BEZBEDNOSTI OVE VEB-LOKACIJE. VI POTVRĐUJETE DA STE SVESNI DA SE BILO KOJA POSLATA INFORMACIJA MOŽE PRESRESTI. HUSQVARNA NE GARANTUJE DA SU VEB-LOKACIJA ILI SERVERI KOJI ČINE OVU VEB-LOKACIJU DOSTUPNOM ILI ELEKTRONSKA KOMUNIKACIJA POSLATA OD STRANE KOMPANIJE HUSQVARNA BEZ VIRUSA ILI OSTALIH ŠTETNIH ELEMENATA. SVE TAKVE IZJAVE, GARANCIJE I USLOVI SU ISKLJUČENI OSIM U OBIMU KOJIM SE ZAKONOM ZABRANJUJE NJIHOVO ISKLJUČIVANJE. OVO ISKLJUČENJE PODRAZUMEVANIH GARANCIJA TAKOĐE ĆE SE PRIMENJIVATI U POGLEDU LOKACIJE SVAKE TREĆE STRANE.

Informacije koje su objavljene na veb-lokaciji mogu sadržavati reference ili reference koje upućuju na druga mesta sa HUSQVARNA proizvodima, uslugama i sl. koje nisu predstavljene ili dostupne u vašoj zemlji. Tačnost tih informacija ne može se jamčiti, naročito zato što su takve informacije podložne promeni, specifičnim zahtevima ili dostupnosti i te reference ne podrazumevaju da HUSQVARNA namerava da predstavi takve proizvode, usluge i sl. u vašoj zemlji. Obratite se lokalnom prodavcu za potpune pojedinosti u vezi sa proizvodima, uslugama i sl. koje vam mogu biti dostupne i za naručivanje. HUSQVARNA zadržava pravo, prema sopstvenom nahođenju, da izmeni, modifikuje, doda i/ili povuče bilo koje proizvode, usluge i sl. u bilo kom trenutku i bez prethodnog obaveštenja.

Ograničenje odgovornosti

NI U KOM SLUČAJU NEĆE KOMPANIJA HUSQVARNA BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJU NEPOSREDNU, POSREDNU, POSLEDIČNU, KAŽNJIVU, POSEBNU ILI SLUČAJNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, BEZ OGRANIČENJA, ŠTETU NASTALU GUBITKOM POSLOVANJA, UGOVORA, PRIHODA, PODATAKA, INFORMACIJA ILI PREKID POSLOVANJA) KOJA REZULTIRA ILI PROIZILAZI IZ ILI JE U VEZI SA KORIŠĆENJEM ILI NEMOGUĆNOŠĆU KORIŠĆENJA OVE LOKACIJE ILI SADRŽAJA ILI IZ ILI U VEZI SA OVIM USLOVIMA, ČAK I AKO JE KOMPANIJA HUSQVARNA OBAVEŠTENA O MOGUĆNOSTI NASTANKA TAKVIH ŠTETA. DODATNO USLOVIMA KOJI SU OVDE NAVEDENI, NI U KOM SLUČAJU NEĆE KOMPANIJA HUSQVARNA BITI ODGOVORNA ZA BILO KOJE GREŠKE, NETAČNOSTI, PROPUSTE ILI OSTALE NEDOSTATKE ILI NEBLAGOVREMENOSTI ILI NEAUTENTIČNOSTI BILO KOJIH INFORMACIJA SADRŽANIH NA OVOJ LOKACIJI. OVO OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI TAKOĐE ĆE SE PRIMENJIVATI U POGLEDU LOKACIJE SVAKE TREĆE STRANE.

Izjava o nadležnosti

Ova se Lokacija kontroliše, njome se rukuje i upravlja od strane kompanije HUSQVARNA iz njenog sedišta u Švedskoj. Kompanija HUSQVARNA ne izjavljuje da su materijali na ovoj Lokaciji prikladni ili dostupni za korišćenje na drugim lokacijama izvan Švedske. Zabranjen je pristup Lokaciji sa teritorija gde je sadržaj Lokacije nezakonit. Ako pristupate ovoj Lokaciji izvan teritorije Švedske, vi ste odgovorni za usaglašenost sa svim lokalnim zakonima. Zakoni Kraljevine Švedske će regulisati ovaj Ugovor, bez pozivanja na bilo koje propise sukoba zakona. Okružni sud u Stokholmu imaće isključivu nadležnost u prvom stepenu za bilo koji spor koji proizilazi iz ovog Ugovora.

Poslednji put ažurirano 26/08/21.